رفتن به محتوای اصلی

نوآوری

13 محتوا
ضرورت نوآوری در روش های تربیت دینی از منظر مبانی علمی، دینی و فلسفی
اشاعه نوآوری از دیدگاه قرآن کریم؛ رویکردی نو در بررسی تبلیغ دین
چگونه دانش آموزان را به نماز علاقه مند کنیم

نوآوری، معمولا بر عملکرد محصول متمرکز است؛ یعنی محصولات نوین، به‌روزرسانی، و ویژگی‌های جدید. به همین دلیل است که شرکت‌ها غالباً سرمایه‌گذاری روی R&D را بخش جدایی‌ناپذیر نوآوری می‌دانند.

سید کریم قاسم زاده

مکتب ها و حکومت ها برای تبلیغ، اهمیت ویژه ای قایلند و خود را نیازمند آن می دانند و از این راه است که به توسعه فکر و بسط نفوذ خویش دست می یابند و تبلیغات را به جریان خون در بدن تشبیه می کنند...

حوزه اگر بخواهد در سطح جهانی فعالیت داشته باشد تنها با نوشتن کتاب و مقاله نمی تواند تمام اهداف خود را به طور کامل پیاده کند بهرحال باید در این زمینه بیشتر کار بشود. بحث بعدی نوآوری در طرز تلقی و تفکر است که ...

بدیهی است که گستره تبلیغ دین به میزان گسترش قلمروهای رسالت دین بستگی دارد. شاید بتوان آن قلمروها را به پنج قسم تقسیم نمود: ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان به خود...