همایش نقش مبلغان در دفاع مقدس

4 محتوا
سخنرانی حجت الاسلام عباس محمد حسنی در "نقش مبلغان در دفاع مقدس"
سخنرانی حجت الاسلام روستا آزاد در "همایش نقش مبلغان در دفاع مقدس"
همایش نقش مبلغان در دفاع مقدس
سخنرانی حجت الاسلام روستا آزاد در "همایش نقش مبلغان در دفاع مقدس"