چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ /۱۹ محرم ۱۴۴۴

مسیر

وعاظ

سیدحسن امین
نقش وعظ و خطابه، و به تعبیر دیگر تبلیغ دینی به وسیله منبر، به عنوان قویترین رسانه عمومی و وسیله ارتباط جمعی در جوامع اسلامی و تاثیر و تاثر طبقه واعظان و اهل منبر در محیط فرهنگی...
در گفت و گو با دکتر مهدی محسنیان راد، متخصص علوم ارتباطات
یکی از مهمترین ویژگی های منبر این است که مخاطب منبر گاهی پیش از آنکه بخواهد پیام دریافت کند،می خواهد ثواب کند، یعنی مهم برای مخاطب پای منبر بودن است. نفس بودن پای منبر ...
سیدحسن امین
هفتم آبان ماه ۱۳۸۴ بیست و پنجمین سالگرد درگذشت خطیب بزرگ مذهبی عصر پهلوی، زنده یاد حسینعلی راشد (متولد دوم تیر ۱۲۸۴ و ۱۹ ربیع الثانی ۱۳۲۳ در تربت حیدریه) است. استاد راشد مقدمات ...
ارتباط در ایتا