ویژه نامه سردار سلیمانی

39 محتوا

سران جنایتکار کشور امریکا و اتاق فرماندهی پنتاگون که در مقابل ژنرال شهید حاج قاسم سلیمانی کم آورده و احساس حقارت می کردند، برای سرپوش گذاشتن بر بی عرضگی خود، سرانجام تصمیم به حذف فیزیکی این قهرمان بلندمرتبه نمودند...

بیش از صد شعر برای «سردار سپهبد قاسم سلیمانی»

بر دوش ملت، بر بال ملائک

شش سال انتظار

کتاب مرتبط با سردار سلیمانی

نماهنگ، سردار آسمانی
کسی که آمریکا را به زانو درآورد، حاج قاسم سلیمانی بود
سرباز حاج قاسم

سران جنایتکار کشور امریکا و اتاق فرماندهی پنتاگون که در مقابل ژنرال شهید حاج قاسم سلیمانی کم آورده و احساس حقارت می کردند، برای سرپوش گذاشتن بر بی عرضگی خود، سرانجام تصمیم به حذف فیزیکی این قهرمان بلندمرتبه نمودند...