پادکست

3 محتوا
در زمان خودش امام جواد به باب المراد مشهور شد از بس حضرت گره گشا بود
امام جواد نخستین امام مورد اعتقاد شیعه است چون ما معتقدیم امامت کوچک و بزرگ ندارد و علمش الهی است همانند نبی.
حرز دعا است و معتبر ترین حرزها حرز امام جواد است.