دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸ /۱ جمادى الآخر ۱۴۴۱

مسیر

پارسایی

یادداشت تبلیغی
از خود پسندی و تکیه زدن بر توانمندی ‎هایت که به شگفتی وا می‎داردت و گرایش گوش سپردن به چاپلوسی‎ ها را در تو زنده می‎کند، سخت بر حذر باش! که برای پایمال کردن نیکی نکوکاران، این مطمئن‎ترین فرصت است برای شیطان.