پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ /۱۳ محرم ۱۴۴۴

مسیر

پذیرش حوزه

ثبت نام در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ همزمان با مدارس علمیه تحت پوشش مرکز مدیریت خواهران در سراسر کشور در مقاطع تکمیلی سطح ۳و ۴ آغاز و تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ ادامه دارد.
حوزه خواهران
رییس مؤسسه آموزش عالی حوزوی مؤسسه مجتهده امین(ره)خبر داد؛
رییس مؤسسه آموزش عالی حوزوی مؤسسه مجتهده امین(ره) وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، از پذیرش دوره سطح چهار ویژه خواهران طلبه توسط این مؤسسه خبر داد.
ارتباط در ایتا