سه شنبه ۲۸ دى ۱۴۰۰ /۱۴ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

کتابخانه اخلاق

قناعت
آية الله مكارم شيرازى
در حديثى از امام على بن الحسين(ع)، نخستين سرچشمه گناه و معصيت پروردگار تكبر، ذكر شده كه گناه بزرگ ابليس بود و به خاطر آن به فرمان خدا پشت كرد و از كافران شد.
استکبار
آية الله مكارم شيرازى
نخستين صفت از صفات رذيله كه در داستان انبياء و آغاز خلقت انسان به چشم مى خورد و اتفاقا به اعتقاد بسيارى از علماى اخلاق، ام المفاسد و مادر همه رذايل اخلاقى و ريشه تمام بدبختيها و صفات زشت انسانى است، تكبر و استكبار مى باشد.
اسوه
آية الله مكارم شيرازى
هركس در زندگى خود، اسوه و پيشوايى دارد كه سعى مى كند خود را به او نزديك سازد، و پرتوى از صفات او را در درون جان خود ببيند.
مکاتب اخلاقی
آية الله مكارم شيرازى
در علم اخلاق مكاتب فراوانى است كه بسيارى از آنها انحرافى است و به ضد اخلاق منتهى مى شود، و شناخت آنها در پرتو هدايتهاى قرآنى كار مشكلى نيست.
تکبر
آية الله مكارم شيرازى
يكى از رذايل اخلاقى كه نه تنها در ميان علماى اخلاق معروف است، در ميان مردم نيز از جمله صفات زشت شناخته می شود «غرور» است. اين صفت رذيله موجب از خود بيگانگى نسبت به خويش و ديگران و فراموش كردن موقعيت فردى و اجتماعى خود و غوطه ور شدن در جهل و بى خبرى است.
صبر
آية الله مكارم شيرازى
زندگى انسان در دنيا، آميخته با مشكلات عجيبى است كه اگر در مقابل آن بايستد، شكيبايى و مقاومت به خرج دهد، به يقين پيروز خواهد شد و اگر ناشكيبايى كند و در برابر حوادث زانو زند، هيچ گاه به مقصد نخواهد رسيد.
ارتباط در ایتا