سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ /۴ صفر ۱۴۴۲

مسیر

کتابشناسی

کتاب شناسی ماه مبارک رمضان
سيدعلي اصغر احمدي*
از جمله ابزارهاي مهم تبليغ، شناخت منابع لازم برای پژوهش در موضوعات مورد نياز مي باشد. با توجه به اينكه در باره ماه مبارك رمضان و موضوع های مربوط به آن، آثار متعددي منتشر شده است