کتاب تاریخ شفاهی حوزه علمیه نجف

4 محتوا
سخنرانی حجت الاسلام سعید روستا آزاد در آیین رونمایی از کتاب تاریخ شفاهی حوزه علمیه نجف
سخنرانی آیت الله محسن اراکی در آیین رونمایی از کتاب تاریخ شفاهی حوزه علمیه نجف
سخنرانی استاد معظم سید منذر حکیم در آیین رونمایی از کتاب تاریخ شفاهی حوزه علمیه نجف
آیین رونمایی از کتاب تاریخ شفاهی حوزه علمیه نجف