جمعه ۱۰ تير ۱۴۰۱ /۱ ذو الحجة ۱۴۴۳

مسیر

کتاب کودک

علی ترابی پور
در گفتگو با علی ترابی پور؛
مدیر گروه تبلیغی حیات ماندگار: علاوه بر برگزاری کلاس های آموزشی و تولید محصولات تخصصی قصد ایجاد یک جبهه فرهنگی در سطح ملی با توجه به هماهنگ بودن ارگان های مربتط با بحث کودک را داریم.
ارتباط در ایتا