شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

کرامت

یادداشت تبلیغی؛
نگاهی به تاریخ زندگانی ائمه اطهار: گویای آن است که بخشش تنها در عرصه کمک به نیازمندان نبوده و دیگر عرصه‌ها مانند آزاد کردن بردگان و زندانیان، رفع نزاع‌ها، هدیه دادن، پرداخت بدهی دیگران، تأمین خسارت‌های مالی دیگران... نیز مورد توجه ائمه اطهار بوده است.
امام جواد(ع)
در سالگرد شهادت جواد الائمة(ع) ؛
خداوند متعال برای هدایت مردم پیامبران را مبعوث کرد و پس از ختم نبوت، امامان و اوصیاء را قرار داد. اما به موازات پیامبران و امامان، مدعیان دروغینی نیز بوده اند که رهزن عقاید مردمان شده اند.
ارتباط در ایتا