کمیته امداد امام خمینی

4 محتوا

معاون فرهنگی کمیته امداد خمینی (ره) استان قم به منظور بررسی زمینه های همکاری و نیز بهره گیری از ظرفیت های دفتر تبلیغات اسلامی با حجت الاسلام والمسلمین کمال رئیس اداره تعاملات و همکاری های معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

حجت الاسلام والمسلمین یحیی کمال رئیس اداره تعاملات و همکاری های معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با هدف بررسی زمینه ها و ظرفیت های همکاری مشترک فرهنگی و تبلیغی با حجت الاسلام والمسلمین مهری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم دیدار و گفتگو کرد.

حجت الاسلام والمسلمین کمال رئیس اداره تعاملات و همکاری های معاونت فرهنگی وتبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی به منظور بررسی زمینه های همکاری مشترک فرهنگی وتبلیغی بین دفتر تبلیغات اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم با مدیرکل کمیته امداد استان قم دیدار و گفتگو کرد. 

حضرت آیت الله وحید خراسانی خدمت به نیازمندان را توفیق بزرگی برای کمیته امداد دانست و گفت: اجر خدمت به محرومان و نیازمندان در پیشگاه الهی حساب و کتاب ندارد.