جمعه ۲۶ شهريور ۱۴۰۰ /۹ صفر ۱۴۴۳

مسیر

گروه تبلیغی جهادی انصارالحسین(ع)

مدیر گروه تبلیغی انصارالحسین(ع)؛
مدیر گروه تبلیغی جهادی انصارالحسین(ع) در گفتگو با خبرنگار بلاغ بیان کرد: باید مساجد هر محله در فعالیت های فرهنگی و تبلیغی محور قرار گیرد و می توان جمله معروف حضرت امام خمینی(ره) "مساجد سنگر هستند، سنگرها را پُر کنید" در مقام عمل اثبات کرد.
ارتباط در ایتا