گروه تبلیغی نجم

2 محتوا
اجرای مراسم 13 آبان توسط اداره کل تبلیغ عمومی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی
اجرای جشن دهه کرامت توسط گروه تبلیغی جهادی نجم