رفتن به محتوای اصلی

گسست نسلی

2 محتوا

یکی از آسیب‌های جامعۀ ما، اختلافات بین نسل‌ها در زمینه‌های مختلف است که سرچشمۀ پیدایش مشکلاتی می‌شود که هم می‌توان به عنوان آسیب اجتماعی از آن یاد کرد و هم به صورت مسائل و بحران‌های خانوادگی به آن توجه داشت.

بازی رایانه ای که در حیطه جامعه شناسی مورد مطالعه قرار می گیرد عبارتند از مواردی چون بحث های  نژاد پرستی ، فیمینیسم و بحث گسست نسلی...