رفتن به محتوای اصلی

یازدهم محرم

3 محتوا

گریه برای حسین خیلی خیلی قشنگه پاک می کنه دلا رو با بدی ها می جنگه

آری حسینم یک قهرمان بود او یک فرشته از آسمان بود هم مهربان بود هم با خدا بود

امروز توی کلاس درس خاله ی خوب خوش کلام برای ما یه قصه گفت قصه ی سومین امام قصه ی اون امامی که با بچه ها مهربونه