یک روز با فناوری های نوظهور

3 محتوا
این نشست با هدف دانش افزایی طلاب و مبلغان فضای مجازی در عرصه ی فناوری های نوظهور با مشارکت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
پایگاه خبری بلاغ با همکاری دبیرخانه اولین همایش دین،فرهنگ و فناوری کارگاه علمی با عنوان "یک روز با فناوری های نوظهور" را برای مبلغان برگزار می کند.