دفتر تبلیغات اسلامی

982 محتوا
امام جواد نخستین امام مورد اعتقاد شیعه است چون ما معتقدیم امامت کوچک و بزرگ ندارد و علمش الهی است همانند نبی.
در زمان خودش امام جواد به باب المراد مشهور شد از بس حضرت گره گشا بود
حرز دعا است و معتبر ترین حرزها حرز امام جواد است.
مجموعه صوت میلاد امام جواد علیه السلام کاری از پایگاه اطلاع رسانی بلاغ
استوری ولادت امام جواد علیه السلام
استوری ولادت امام جواد علیه السلام
استوری ولادت امام جواد علیه السلام
مجموعه استوری‌های ویژه ولادت امام جواد علیه السلام کاری از پایگاه اطلاع رسانی بلاغ
مجموعه کلیپ‌های ویژه ولادت امام جواد علیه السلام کاری از پایگاه اطلاع رسانی بلاغ
مجموعه سخنرانی‌‌های مکتوب ویژه میلاد امام جواد علیه السلام کاری از پایگاه اطلاع رسانی بلاغ