رفتن به محتوای اصلی

صحابه پيامبر(ص) و اهل بيت(ع)

9 محتوا
نگاهی به احتجاجات مومنان غیر نبی در قرآن

دوران حکومت علی (ع) از زمان های حساس و سرنوشت ساز تاریخ اسلام است وپس از دوره نبوی بیشترین برکت ها و ره آوردهای مادی و معنوی را برای مسلمانان در پی داشته است.

جنگ صفین دومین و بزرگترین نبرد داخلی بود که پس از پایان جنگ جمل بر نظام نوپای امیرمؤمنان تحمیل شد. این نبرد در سرزمین صفین واقع بین عراق و سوریه کنونی، میان سپاه معاویه و یاران علی(ع) رویداد.

ج: تبیین و تبلیغ مرجعیت سیاسی و دینی اهلبیت(ع)

رسالت تبلیغ دین همه گروندگان به اسلام را در بر می گیرد و همه مسلمانان از مرد و زن وظیفه دارند در حدّ توان و نیرو در دین، آگاه و فقیه شوند؛ اسلام و قرآن را بشناسند و تعالیم قرآن را به دیگران بشناسان

پس از شروع نبرد میان سپاه علی و شورشیان بصره، بانوان کمک های شایانی به سربازان علی(ع) کردند.

پاسداری از کیان اسلام و شریعت بدون نظارت و مشارکت همگانی در ارشاد و دعوت یکدیگر به انجام نیکی ها و مبارزه با کژی ها ممکن نبود، و این وظیفه خطیر بر دوش همه امت اسلامی از زن و مرد قرار دارد.

دوران کوتاه حکومت امام علی(ع) فرصت مناسب و پرارزشی بود که معارف ناب دین و شریعت برای مردم شرح شود و مسلمانان بیش از پیش با سنت و سیرت اصیل پیامبر(ص) خدا آشنا گردند و پرده های تحریف و وارونه نمایی ا