شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ /۱۶ ربيع الأول ۱۴۴۳

مسیر

آثار گناه

یادداشت تبلیغی:
یکی از آثار و پی‌آمدهای رواج گناه، رخنه و نفوذ تدریجی بیگانگان و تسلط آنان بر ممالک اسلامی است. ماجرای اندلس و چیرگی دشمنان بر مسلمانان و نابودی آنان در جنوب غربی اروپا بر اثر غرق شدنشان در گرداب گناهان، نمونه‌ای عبرت‌آموز در این زمینه است.
یادداشت تبلیغی
سعادت و شقاوت دنیوی و اخروی انسان، به میزان پایبندی او به احکام الهی بستگی دارد و در واقع، رفتار آدمی سرنوشت او را می‌سازد...
حجت الاسلام صالحی خوانساری
حجت الاسلام والمسلمین صالحی خوانساری تصریح کرد:
گناهان انسانها باعث می شود که دریاها و صحراها نعمت های خود را از انسان دریغ کنند، حیوانات دریاها و صحراها به دلیل عدم بارنگی در زحمت و مشقت بسیار می افتند.
ارتباط در ایتا