شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰ /۲۵ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

احکام

احکام ویژه ماه مبارک رمضان
کسى که بخاطر عدم توانایى بر روزه و غذا دادن به فقیر، وظیفه اش استغفار است، اگر بعدها تمکن پیدا کرد که روزه بگیرد یا به فقرا غذا دهد، احتیاط آن است که این کار را بکند، اگرچه کفایت استغفار، بعید نیست.
احکام ویژه ماه مبارک رمضان
حکم روزه کسی که غسل جنابت را در ماه رمضان فراموش کرده است، چیست؟
احکام ویژه ماه مبارک رمضان
روزه در سفر حرام است ولی در مواردی مسافر باید روزه بگیرد.
احکام روزه
احکام مبتلا به روزه
پرسمان ویژه احکام رمضان ۱۴۴۲ کاری از پایگاه اطلاع رسانی بلاغ
ارتباط در ایتا