پنجشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ /۲۴ رمضان ۱۴۴۲

مسیر

احکام ویژه ماه مبارک رمضان
حکم روزه کسی که غسل جنابت را در ماه رمضان فراموش کرده است، چیست؟

پایگاه اطلاع رسانی بلاغ|

*حکم روزه کسی که غسل جنابت را در ماه رمضان فراموش کرده است، چیست؟
  اگر کسی غسل جنابت را در ماه رمضان فراموش کند و پس از چند روز به یاد آورد باید روزه و نمازهای آن چند روز را قضا کند، ولی روزه هایش کفاره ندارد. ( همه مراجع)[۱]
 آیت الله شبیری زنجانی: اگر در ماه رمضان یادش بیاید قضا واجب نیست.

* اگر کسی شب جنب شود، ولی غسل را فراموش کند و در روز به یادش بیاید، آیا روزه اش باطل است؟
 همه مراجع: آری، روزه باطل  می شود، و باید تا افطار از خوردن، آشامیدن و مبطلات دیگر پرهیز کند و بعدا قضای آن را به جا آورد، ولی کفاره بر او واجب نیست.[۲]

منبع:
[۱]. توضیح المسائل ده مرجع، م ۱۶۲۲؛ امام، تحریر الوسیله، ج۱، القول فیما یترتب علی الافطار، ص ۵۳۰، م ۱۲؛ بهجت، وسیله النجاه، ج۱، م ۱۰۸۹؛ سبحانی، توضیح المسائل، م ۱۵۴۱؛ سیستانی، منهاح الصالحین، ح۱، م ۹۸۸؛ صافی، هدایه العباد، ج۱، کتاب الصوم، م ۱۲۸۳.
[۲]. توضیح المسائل ده مرجع، م ۱۶۱۹؛ همه مراجع: استفتا.