شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

ادیان و مذاهب

حجت الاسلام حسین خان
حسین خان از فعالیت های تبلیغی اش می گوید؛
حجت‌الاسلام حسین خان، با تأکید بر این‌که یک عالم دینی، می‌تواند همه جهان را متحول کند، بیان داشت: امروزه بسیاری از شیعیانی که در جهان هستند، صرفاً به خاطر امام خمینی(ره) شیعه شدند؛ چراکه امام خمینی(ره) توانست یک‌تنه مقابل آمریکا ایستادگی کند.
آیه شریفه مربوط به وحدت مسلمانان
کارشناس ادیان و مذاهب:
استاد حوزه علمیه گفت: وظیفه اصلی مبلغان دینی دفاع و تبلیغ آیین و مذهب مربوط به خود نیست، بلکه مسأله مهم تبلیغ؛ ایجاد وحدت، همدلی و تقریب میان مذاهب است.
کارشناس ادیان و مذاهب مطرح کرد؛
کارشناس ادیان و مذاهب به مفهوم انتظار در تفکر تشیع اشاره کرد و گفت:‌ انتظار در اعتقاد شیعه داراى محتوایى اصلاحگر، تحرک آفرین و تعهدآور است که عالى‌ترین و ارجمندترین نوع بندگى حق تعالى و در نتیجه برترین عمل و نیکوترین تلاش و جنبش را دارا است.
ارتباط در ایتا