اسامی برندگان

17 محتوا
مراسم قرعه کشی مسابقه «در پرتو نور» برگزار گردید و همچنین اسامی برندگان این مسابقه منتشر شد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بلاغ، اسامی برندگان سلسله نشست های معارف فاطمی ۱۴۰۰، به شرح ذیل اعلام می شود:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بلاغ، مراسم قرعه کشی مسابقه بزرگ کتابخوانی"ترگل" برگزار گردید و همچنین اسامی برندگان این مسابقه منتشر شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بلاغ، مراسم قرعه کشی مسابقه بزرگ کتابخوانی"غدیری ام" برگزار گردید و همچنین اسامی برندگان این مسابقه منتشر شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بلاغ، مراسم قرعه کشی مسابقه بزرگ "انتخابات از دیدگاه امامین انقلاب" برگزار گردید و همچنین اسامی برندگان این مسابقه منتشر

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بلاغ، اسامی برندگان نشست های مجازی ماه مبارک رمضان ۱۴۰۰، به شرح ذیل اعلام می شود:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بلاغ، اسامی برندگان مسابقه «لمس تنهایی ماه» به شرح ذیل اعلام می شود:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بلاغ، اسامی برندگان مسابقه «پرتو نور» به شرح ذیل اعلام می شود:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بلاغ، اسامی برندگان مسابقه "منشور روحانیت" به شرح ذیل اعلام می شود:

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بلاغ، اسامی برگزیدگان مسابقه بزرگ به سوی بهشت به شرح ذیل اعلام می شود: