پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸ /۳ رجب ۱۴۴۱

مسیر

اسامی برندگان

اسامی برندگان مسابقه گام دوم انقلاب که به همت معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شده بود، اعلام شد.