پنجشنبه ۱ مهر ۱۴۰۰ /۱۵ صفر ۱۴۴۳

مسیر

اسامی برندگان

اسامی برندگان مسابقه نغمه صداقت که به همت اداره کل تبلیغ تخصصی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شده بود، اعلام شد.
اسامی برندگان مسابقه گام دوم انقلاب که به همت معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شده بود، اعلام شد.
ارتباط در ایتا