چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ /۳ جمادى الأول ۱۴۴۳

مسیر

امتحان

توکل
استاد اخلاق حوزه علمیه:
استاد اخلاق حوزه علمیه با تاکید بر این نکته که انسان باید خود را به حقیقت وجودی خود که روح خدایی است نزدیک تر کند، گفت: نباید خود را به وادی ظلمت و تاریکی به واسطه گناه بکشانیم زیرا روح و حقیقت ما با ظلمت گناه سازگار نیست.
ارتباط در ایتا