شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ /۱۶ ربيع الأول ۱۴۴۳

مسیر

من به آقای واعظی دیشب یه تماس مفصّل داشتم و گفتم که برادرانی که اعزام به تبلیغ می شوند بلا استثنا باید قبل اعزام ... / دیروز روحانیونی که در دانشگاه های تهران بودند یه سمیناری داشتند من هم گفتم یکی از شما طلبه ها بلند شوید و آخرین سخنرانی که در جمع دانشجویان داشتید رو در این جمع اجرا کنید ، دیدم یکی از طلبه ها پاشد و اینطور منبر رفت که ... / واقعا شرم آوره که ما اگر اینطور منبر برویم به ایشان گفتم : شرعا شما حق ندارید که ...

ارتباط در ایتا