مسیر

امیر مومنان

عید غدیر
به مناسبت عید سعید غدیر
عید غدیر
به مناسبت عید غدیرخم
نگاهی نو به زندگی و شخصیت امام علی علیه السلام
حضرت علی علیه السلام در فرمایشی، شگفتی خود را از دو امر عجیب بیان کردند.