ویژه نامه

اشعار ویژه میلاد امام علی علیه السلام

تاریخ انتشار:

سرود ولادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام

مرآت ولایت 5 – غلامرضا سازگار

مکه شده «یاعلی» ‌جان کلامش

کعبـه طـواف آورد دور امامش

هستی احمد

جان محمّد

حقیقت کوثر و قرآن و تبارک

لیلۀ میـلاد تـو بر خدا مبارک

یا مولا یا مولا خوش آمدی یا مولا

ای حجر امشب ببوس دست علی را

دسـت علـی حجـت لم‌یزلی را

بـا مــدد هــو

ذکــر علـی گو

ذکر علی بر همگان بود عبادت

خاصه در این لیلۀ میلاد ولادت

یا مولا یا مولا خوش آمدی یا مولا

****

فاطمـه امشب ببیـن روی خدا را

می‌شنوی از حق این طرفه ندا را

مــادر مــولا

غــرق تجــلا

خدا در رحمت خود بر تو گشاده

که نام فرزند تـو را علی نهاده

یا مولا یا مولا خوش آمدی یا مولا

****

از حجرالاسـود آید این ترانه

صاحب‌خانـه شـده وارد خانه

حرم، حرم شد

بحـر کرم شد

ندا رسد از طرف رکن یمانی

روی علی بود کتاب آسمانی

یا مولا یا مولا خوش آمدی یا مولا

****

ای حرم از انبیـا دل ببر امشب

بر گل روی علی کن نظر امشب

بیـت هـدایـت

غــرق ولایت

خاتـم انبیـا! ببیـن روی علی را

از حرم امشب بشنو بوی علی را

یا مولا یا مولا خوش آمدی یا مولا

لالـۀ دسـت خــدا در چمــن آمد

بـوی گل و سـوسن و یاسمن آمد

امـــام قـــرآن

تمـــام قـــرآن

گوهر وحی از نفست فشان علی‌جان!

سورۀ مؤمنون بخوان بخوان علی‌جان!

یا مولا یا مولا خوش آمدی یا مولا

****

ختم رسل خنده‌زن از دل و از جان

بوسـه زنـد بـر لب قاری قرآن

گـل بفشانیـد

بـا هـم بخوانید

مدح علی از لب شیرین محمّد

علی بـود تمامـی دیـن محمّد

یا مولا یا مولا خوش آمدی یا مولا

*****

سرود ولادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام

مرآت ولایت 5 – غلامرضا سازگار

ای حـرم امشب حیــدری گشتی

عشـق حیــدر را مشتـری گشتی

حسن ذات حی سرمد را تماشا کن

جان شیریـن محمّـد را تماشا کن

یا سیدی حیدر! خوش آمدی حیدر

****

انس و جان گویند یک صدا حیدر

در حــرم باشــد بــا خدا حیدر

بیت حـق را جلـوۀ حیـدر مبارک باد

جـان پیغمبـر به پیغمبـر مبـارک باد

یا سیدی حیدر! خوش آمدی حیدر

****

از حــرم تـابیـــد آفتــاب امشب

جلوه‌گر شـد حق بی‌نقـاب امشب

این پسر، یاسین و نور و قدر و فرقان است

جان احمد، قلب قرآن، روح ایمان است

یا سیدی حیدر! خوش آمدی حیدر

 

****

مـادر مــولا! اسـد آوردی

وجــه‌الله الصمــد آوردی

در علی رخسار احمد را تماشا کن

شیر و شمشیر محمّد را تماشا کن

یا سیدی حیدر! خوش آمدی حیدر

****

یـا رسـول‌الله یـاورت آمد

ساقـی حوضِ کوثرت آمد

عروهyالوثقای دین، حبل‌المتین است این

چشم تو روشن! امیرالمؤمنین است این

یا سیدی حیدر! خوش آمدی حیدر

****

ای رسـول‌الله محـو قـرآنت

ای خدا خوانده بر نبی جانت

انبیا را سربه‌سر مست حلاوت کن

بر سر دست نبی قـرآن تلاوت کن

یا سیدی حیدر! خوش آمدی حیدر

*****

در ولادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام

مرآت ولایت 5 – غلامرضا سازگار

امشب ای کعبه زیارت کن زیارت کن خدا را 

همچو جـان برگیر در بر جان ختم‌الانبیا را 

چشم شـو سـر تا قدم، بنگر جمال کبریا را 

بوسه زن خاک قـدم‌های علـی مرتضی را 

رکـن ارکـان الهـی نــور حسـن ابتـدا را 

پر کن از نور ولایت وسعت ارض و سما را 

**** 

کعبـه! امشب آبـرو از مقـدم حیـدر گرفتی 

خانۀ حقـی و صاحـب‌خانه را در بـرگرفتی 

دل به حیدر دادی امـا دل ز پیغمبر گرفتی 

جاودان مانی که امشب زندگی از سر گرفتی 

بلکـه آب زندگـی از ساقـی کوثـر گرفتی 

ناز کن؛ از خضر هم دیگر مگیر آب بقا را 

ایـن محمّـد را روان و روح قرآن است کعبه! 

این امیرالمؤمنین ایـن کل ایمان است کعبه 

این همان حبل‌المتین این رکن ارکان است کعبه 

این بـه جسم پاک کل انبیا جان است کعبه 

میهمـانت میزبان مـلک امکـان است کعبه 

می‌دهد از امر حق روزی تمام ماسوا را 

**** 

فاطمه! بنت اسـد! وصـل خداوندت مبارک 

بحر عصمت! گوهر بی‌مثل و مانندت مبارک 

نقش لبخند علی بـر قلب خورسندت مبارک 

عیـد میـلاد یگانـه طفـل دلبندت مبارک 

مـادر شیـر خـدا! میـلاد فرزنـدت مبارک 

داده ذات حـق بـه تـو آیینـۀ ایزدنما را 

**** 

فاطمـه! بنت اسـد! تهلیل گـو تکبیر زادی 

نیمه‌شب در جوف کعبه مهر عالمگیر زادی 

قـل هـوالله احـد را بهترین تفسیـر زادی 

دختـر شیـری و از بهـر محمّـد شیر زادی 

بلکه بر ختم رسل هم شیر هم شمشیر زادی 

شیر ده از شیرۀ جان در حرم شیر خدا را 

**** 

مادر مولا! نثـار خـاکت از گـردون ستاره 

ای سـلام‌الله بـر فرزنـد دلبنـدت همـاره 

از حرم بیرون بیا با قرص خورشیدت دوباره 

دیده بگشا بین محمّد گشته سر تا پا نظاره 

ذکر یا مولاست جاری بر زبانش بی‌شماره 

تا بگیـرد در بغـل خورشیـد انوار الهدی را 

**** 

ای مقام و قدر و اجلال تو از مریم فراتر 

ای حریم خاص حق را با قدومت داده زیور 

دخـت شیـر و مادر والا مقـام شیر داور! 

جان شیرین محمّد را تویی فرخنده مادر 

بی‌قراری می‌کند بر طفل دلبنـدت پیمبر 

هدیه کن بر مصطفی امروز جان مصطفی را 

یـامحمّـد البشـاره! البشـاره! جـانت آمد 

پیش‌تـر از روز بعثـت در بغل قرآنت آمد 

همـدم دیـرآشنایـم بـاز در دامـانت آمد 

آن که صدها بار جان خود کند قربانت آمد 

ای فدایت جان خوبان جهان! جانانت آمد 

در بغـل بگرفتـه‌ای روح تمـام انبیا را 

**** 

یامحمّد از تمـام عالم خلقت سـر است این 

یامحمّد تو همانا شهر علمی و در است این 

کفو تو، کفو کتاب‌الله، کفـو کوثر است این 

فاتح احزاب و بدر و خندق است و خیبر است این 

حیدر است این حیدر است این حیدر است این حیدر است این 

باز کرده در حضورت پنجۀ مشکل‌گشا را 

**** 

ای به احمـد داده جان، آوای قرآنت علی‌جان! 

ای جنان یک شاخه گل از باغ و بستانت علی‌جان! 

ای تو جان مصطفی و مصطفی جانت علی‌جان! 

ای همه اسلام در ایمان سلمانت علی‌جان! 

گرچه قابل نیستم جانم به قربانت علی‌جان! 

بی‌بهایم، چون شود بخشی بها این بی‌بها را؟ 

**** 

تو یداللهی و من افتاده‌ای بی‌دست و پایم 

تو تمـام هستیِ هست‌آفرینی من گدایم 

تو امیرالمؤمنینی، من کی‌ام؟ عبد هوایم

  هرکه هستم با همین پروندۀ جرم و خطایم

  آشنــایم آشنـــایم آشنـــایم آشنــایم 

داشتم پیش از ولادت در دلم مهر شما را 

**** 

من دهم از دست، دامان تو را؟ هرگز علی جان! 

رو کنم یک لحظه بر غیر شما؟ هرگز علی جان! 

بی‌تـو رو آرم به درگاه خدا؟ هرگز علی جان! 

دامن مهـر تـو را سازم رها؟ هرگز علی جان! 

تو کنی آنی مرا از خود جدا؟ هرگز علی جان! 

کس نگیرد جز تو دست «میثم» بی‌دست و پا را   

*****

در ولادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام

مرآت ولایت 5 – غلامرضا سازگار

ولایت را وضـو دادند امشب 

زبان را ذکر هو دادند امشب 

به یمـن مقـدم مولـود کعبه 

حـرم را آبـرو دادنـد امشب 

شب عیـد امیـرالمـؤمنین است 

علی با رب کعبه هم‌نشین است 

**** 

به دور کعبـه گـردد ماه، امشب 

حرم را بخت شد همراه، امشب 

همین کـه زادگـاه مرتضی شد 

ولادت یـافت بیـت‌الله، امشب 

خدا بر خلقت خود آفرین گفت 

حرم هم یـاامیرالمؤمنین گفت 

**** 

ملایک! کعبه را در بر بگیرید 

همه عیـدی ز پیغمبر بگیرید 

هجـوم آریـد بـر رکـن یمـانی 

مـراد خـویش از حیـدر بگیرید 

تمـاشـای رخ حیـدر مبارک 

طـواف جـان پیغمبر مبارک 

**** 

جهـان غـرق فـروغ ابتـدا بود 

زمین دریـای انـوار هُـدی بود 

حرم تا صبح، ذکر یاعلی داشت 

علی بـود و علی بود و خدا بود 

صنم هم ذکر الله الصمد داشت 

نـدای قـل هـوالله احد داشت 

**** 

محمّد! دست عالمگیرت این است 

نگهـدارنــدۀ تکبیرت ایـن اسـت 

نه تنها دست و بازو، جان شیرین... 

نه تنها شیر تو، شمشیریت این است 

خدا داند که این است و جز این نیست 

کسـی جـز او امیـرالمـؤمنین نیست 

حرم آغـوش خـود را بـاز کرده 

ســرود یــاعلـی آغــاز کـرده 

تماشا کن تماشا کن محمّد 

که کعبـه تـا خـدا پـرواز کرده 

عیان، بی‌پرده حسن داوری شد 

که امشب آفرینش حیدری شد 

**** 

دلا! امشب خدا را با علی بین 

جـلال کبریـا را بـا علی بین 

محمّـد را تماشـا در علی کن 

تمـام انبیــا را بـا عـلی بین 

اگـرچـه زادگـاه او حرم بود 

خدا بهر علـی آغوش بگشود 

**** 

خدا در صـورت حیـدر درخشید 

زمیـن و آسمان را نـور بخشید 

به دخت شیر، امشب داد شیری 

که در آغـوش پیغبمـر خروشید 

زبان بگشود؛ قرآن خواند، تکبیر! 

بتــان کعبـه را لرزانـد، تکبیر 

**** 

فشاند از لعل لب گوهر؛ سخن گفت 

ز وحــی خالـق داور سخـن گفت 

همان اول که چشم خویش بگشود 

فقط با شخص پیغمبر سخن گفت 

که یا احمد! منم شمشیر و شیرت 

وصی‌ات، حافظ دینـت، وزیـرت 

**** 

خـدا بهـر تـو حیـدر آفریـده 

معیـن و یـار و یـاور آفریـده 

تـو را بهـر نجات خلق عالم 

مـرا بـر فتـح خیبـر آفریـده 

امیرالمـؤمنینــم؛ شیــر حقـم 

تو دست حق و من شمشیر حقم 

تو جانان، جان شیرینت منم من 

نگهـدارنـدۀ دینـت منـم من 

تمــام نعمــت پـروردگـارت 

کمـال دیـن و آیینت منم من 

به بازوی علی حق را نگه کن 

احد را بدر و خندق را نگه کن 

**** 

تو را تیر قضا در شست حیدر 

فدایت باد، بـود و هست حیدر 

علم بـر شانۀ من، حکم از تو 

بود شمشیر تو در دست حیدر 

نه از خیبر نه از خندق سخن بود 

کلیـد فتـح تـو در دست من بود 

**** 

مـن از آغـاز خلقـت بـا تو بودم 

چه در جلوت چه خلوت با تو بودم 

در اسلاب رسل بـا هم نشستیم 

چه در معنی چه صورت با تو بودم 

نـه تنهـا بـا تو از اول نشستم 

همانا تا که هستم با تو هستم 

**** 

از آن روزی که احمد آفریدند 

علـی را بــر محمّـد آفریدند 

دو روح آشنـا را در دو پیکـر 

ز یـک روح مجــرد آفریدند 

نه حرفی از زمین نه از سما بود 

علی بـود و نبـی بـود و خدا بود 

**** 

علی! تو هستـیِ هسـت‌آفرینی 

تو هم حقـی و هم حق‌الیقینی 

به پیغمبر قسم بعد از محمّد 

تـو، تنهـا تـو امیـرالمؤمنینـی 

فقط حق تو تنها، این مقام است 

لبـاس نور بر ظلمت حرام است 

**** 

  تو در جسم رسل جانی علی جان 

تو توحیدی، تو ایمانـی علی جان 

به قرآن می‌خورم سوگند، مولا! 

تو قرآنی تـو قرآنی علـی جان! 

عبـادت هیـزم نـار اسـت بـی‌تو 

بهشت ار گل دهد خار است بی‌تو 

**** 

کتـاب‌الله را جـان نیسـت بـی‌تو 

ملـک را نیـز ایمـان نیست بی‌تو 

مسلمـان نیستـم گـر کذب گویم 

که سلمان هم مسلمان نیست بی‌تو 

تــولا و تبـرا هسـت دینـم 

بدانید ای همه عالم من اینم 

**** 

مـرا بـا مهـر حیدر آفریدند 

ز خـاک کفش قنبر آفریدند 

زبـان میثمـی دادنـد بر من 

نفس‌هـایم دمـادم یاعلی شد 

تمام نخلِ «میثم» یاعلی شد   

*****

سرود ولادت مولا علی علیه السلام

مرآت ولایت 4 – غلامرضا سازگار

ای حرم امشب عجب زیبا شدی

زادگاه حضرت مولا شدی

 

ای ولی کبریا جان ختم الانبیا

یا علی یا مرتضی

 

ای سراپایت صفا قرآن بخوان

روی دست مصطفی قرآن بخوان

 

غنچۀ لب باز کن با محمد راز کن

یا علی یا مرتضی

 

تو حرم را مقتدایی یا علی

دست و شمشیر خدایی یا علی

 

در شب میلاد تو کعبه شد آباد تو

یا علی یا مرتضی

انبیا مات جلالت یا علی

اولیا محو جمالت یا علی

 

ای رخت وجه خداای فــروغ ابتــدا

یا علی یا مرتضی

 

ای که گردیده حرم دور سرت

از حرم بیرون بیا با مادرت

 

دُر ز لعل لب‌فشان دل ز پیغمبر ستان

یا علی یا مرتضی

 

نغمه‌های آب زمزم یا علی است

ورد آدم ذکر خاتم یا علی است

 

کعبه گوید یا علی مکه گوید یا علی

یا علی یا مرتضی

 

وجه رب‌العالمینی یا علی

جان ختم‌المرسلینی یا علی

 

فاتح دین نبی جان شیرین نبی

یا علی یا مرتضی

*****

سرود میلاد امیرالمؤمنین علیه السلام

  مرآت ولایت 4 – غلامرضا سازگار

 

 

حرم الله شد حرمت یا علی

سر و جان فدای قدمت یا علی

ذکر کعبه شده یا علی یا علی

 

علی مولا علی علی مولا علی

 

فاطمه فاتح خیبر آورده‌ای

دختر شیری و حیدر آورده‌ای

راز کن با خدا، ناز کن با علی

 

علی مولا علی علی مولا علی

 

مرحبا ای حرم دور حیدر بگرد

دور حیدر بگرد با پیمبر بگرد

شرف دیگرت کرده اعطا علی

 

علی مولا علی علی مولا علی

گو در آرد ز تن آسمان پوستم

من علی دوستم من علی دوستم

فکر و ذکرم بوَد در دو دنیا علی

 

علی مولا علی علی مولا علی

 

من ز صبح ازل با علی بوده‌ام

رخ به خاک در قنبرش سوده‌ام

بوده پرواز من از علی تا علی

 

علی مولا علی علی مولا علی

 

من به عشق علی بندگی کرده‌‌ام

با تولای او زندگی کرده‌ام

در نگاه دلم بوده پیدا

 

علی مولا علی علی مولا علی

 

ای قیامت همه تحت فرمان تو

دست پیغمبران هم به دامان تو

دست ما را بگیر جان زهرا علی

 

علی مولا علی علی مولا علی

*****

در ولادت و مدح مولا امیرالمؤمنین علیه السلام

مرآت ولایت 4 – غلامرضا سازگار

عالم امشب به علی می‌نازد

آدم امشب به علی می‌نازد

همگان دور حرم می‌گردد

حرم امشب به علی می‌نازد

لوح از نام علی زینت یافت

قلم امشب به علی می‌‌نازد

 

آسمان سوده جبین بر خاکش

کعبـه گردیده گریبان چاکش

 

زهی از دامن آباد حرم

پیر خلقت شده نوزاد حرم

یک علی در نگهش جلوه کند

هر که هر لحظه کند یاد حرم

علی از روز ازل بود علی

پس بگو آمده میلاد حرم

 

حرم از خاک علی خلق شده

او ز نــور ازلــی خلـق شده

 

مکه شد غرق تجلای علی

کعبه محو قد و بالای علی

به همه خلق بگویید: خدا

گشته مشتاق تماشای علی

حرم‌الله سراپا شده چشم

دوخته چشم به سیمای علی

 

چــار ارکـان حـرم زوارش

محو دیدار شده هر چارش

 

این همان جان رسول‌الله است

جان و جانان رسول‌الله است

نه فقط قاری قرآن گشته

بلکه قرآن رسول‌الله است

 

دست و شمشیر خدا در پیکار

شیر غران رسول‌الله است

 

احد و بدر و جمل پا بستش

علـم فتـح خـدا در دستش

 

در تن ختم رسل تاب علی است

همه تاریکی و مهتاب علی است

وسعت ملک الهی بحری است

که در این بحر درّ ناب علی است

ناصر دین خدا، یار رسول

فاتح خیبر و احزاب علی است

 

مهر او دین رسول‌الله است

جان شیرین رسول‌الله است

 

رکن ارکان هدا کیست؟- علی

صورت و چشم خدا کیست؟- علی

 

آنکه در بستر پیغمبر خفت

جان خود کرد فدا، کیست؟- علی

آنکه با دست یداللهی او

عمرو افتاد ز پا، کیست؟- علی

 

همـه عالم بـه علی می‌نازد

گو: خدا هم به علی می‌نازد

 

علی از روز ازل حیدر بود

با خدا همدم پیغمبر بود

از زمانی که زمان خلق شده

هر زمان او به زمان رهبر بود

به همه عالم خلقت سوگند

که علی از همه عالم سر بود

 

آنکــه ز آغــاز ولــی بــود ولی

به خدا شخص علی بود علی

 

به خدا دین خدای متعال

به تولای علی یافت کمال

گر نخوانم ز علی کامم تلخ

گر نگویم ز علی نطقم لال

با علی بخت حقیقت در اوج

بی علی روح عدالت پامال

 

مهر او گر نبود توشۀ راه

همه طاعات گناهند گناه

 

روح من مرغ لب بام علی است

کوثر جان من از جام علی است

روز محشر چه هراسم ز جحیم

آتش خشم خدا رام علی است

بهترین ذکر علی نام خداست

بهترین ذکر خدا نام علی است

 

نام او زینت باب‌الله است

مهر او روح کتاب‌الله است

ای خداوند و خدا را بنده

ای به تیغ تو عدالت زنده

بندۀ پیشتر از بگذشته

حجةالله پس از آینده

مهر، تا بندۀ کوی تو نشد

در سماوات نشد تابنده

 

دهر ظرف کرم توست علی

حشر، زیر علم توست علی

 

ای در آغوش الهی جایت

بر سر دوش محمّد پایت

تو که هستی؟ تو که هستی؟ مولا

که فداییت شده زهرایت

تو خدا نیستی اما ز خدا

گشته لبریز همه اعضایت

 

نه فقط سینۀ ما از تو پر است

وسعت ملک خدا از تو پر است

تو ز مخلوق سری یا حیدر

نَفسِ پیغامبری یا حیدر

بشر و این همه آثار خدا

تو چگونه بشری یا حیدر

عمر تو بیشتر از ارض و سماست

تو به آدم پدری یا حیدر

 

آدم از خاک رهت آدم شد

تا علـم در همـۀ عالـم شد

 

ای معطر ز گلت آب و گلم

نامت آوای طپش‌های دلم

من و مدح تو خدا می‌داند

از تو تا صبح قیامت خجلم

من چراغ همه جا خاموشم

آتشی ده که کنی مشتعلم

 

خـود ز پرونـدۀ خـود آگاهم

هر چه‌ام «میثم» این درگاهم

*****

در ولادت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام

مرآت ولایت 4 – غلامرضا سازگار

کعبه امشب در تو مرآت هوالله آمده

آفتاب طلعت معبود با ماه آمده

روح شو سر تا قدم آغوش جان را باز کن

خانه زینت کن که صاحب‌خانه از راه آمده

با تمام رکن‌هایت ذکر یا حیدر بگو

صبح امیدت در آغوش سحرگاه ‌آمده

خشت خشت کعبه را آید به گوش این زمزمه

مـادرِ جـان محمّـد ادخلی یا فاطمه

****

الله الله ای حرم امشب تماشایی شدی

بود قدرت گم ولی امشب شناسایی شدی

با امیرالمؤمنین از انبیا و اولیا

دل ربودی همچنان گرم دل‌آرایی شدی

نور زهرا ریخته از عرش اعلا بر سرت

پای تا سر غرق در انوار زهرایی شدی

فاطمه، روشنگر اهل یقین آورده‌ای

مرحبا با خود امیرالمؤمنین آورده‌ای

****

ای حرم! مرآت رب‌العالمین است این پسر

جان احمد، روح قرآن، رکن دین است این پسر

ظاهراً یک کودک نوزاد می‌بینی ورا

در حقیقت مرشد روح‌‌الامین است این پسر

مؤمنین از چار سو دور حرم گردید جمع

ای همه مؤمن امیرالمؤمنین است این پسر

دیده روشن ای حَجر ای حِجر ای رکن ای مقام

یک صـدا بـا همدگـر گویید یا حیدر سلام

****

می‌رود امشب به بام آسمان نور از حرم

با گل لبخند روید جای گل، حور از حرم

کوه‌های مکه بگرفتند ذکر «یا علی»

در زمین برخواسته تا آسمان شور از حرم

تا خدا از میهمان خود پذیرایی کند

ای همه اهل حرم دور از حرم دور از حرم

کعبه می‌گوید که دور کعبه را خلوت کنید

حلقه‌حلقه با هم از مولا علی صحبت کنید

****

سنگ‌های مشعر امشب ذکرشان«یا حیدر» است

هم صفا هم مروه امشب سعیشان با حیدر است

چار رکن کعبه افتادند بر پای علی

در درون بیت حتی ذکر بت‌ها حیدر است

نقش بسته روی هر سنگ حرم با خط نور

میهمان ذات پاک حق‌تعالی حیدر است

خالق دادار خلوت کرده امشب با علی

یا علی و یا علی و یا علی و یا علـی

****

کعبه سینه چاک کن تا حیدر آید از حرم

جان ختم‌المرسلین با مادر آید از حرم

مرتضی از کعبه می‌آید برون باور کنید

روی دست آمنه، پیغمبر آید از حرم

گر نبودی کفر، می‌گفتم به جرأت این کلام

در لباس بنده حی داور آید از حرم

اهل مکه وجه رب‌العالمین را بنگرید

مؤمنین روی امیرالمؤمنین را بنگرید

****

عیسی مریم بیا جان پیمبر را ببین

چشم شو سر تا قدم روح مصور را ببین

مریم امشب بوسه بر‌گیر از جبین فاطمه

عزت اقبال آن فرخنده مادر را ببین

فاطمه بنت اسد امشب شدی ام‌الاسد

برفراز دست، شیر حی داور را ببین

می‌سزد امشب به کعبه ناز بر مریم کنی

ناز بـر آدم فروشـی، فخـر بـر عالم کنی

****

یا محمّد یا محمّدجان جانت آمده

ای سراپا روح، میلاد روانت آمده

ذوالفقار نصرتت گردیده بیرون از غلاف

همره بنت اسد شیر ژیانت آمده

جانشین و بن عم و فرماندۀ کل قوا

سید و مولای کل خاندانت آمده

اذن ده تا از دهان گوهـر فشانـد در برت

گرچه خود قرآن بوَد قرآن بخواند در برت

****

ای سراپا عضو عضوت آیت محکم علی

مهر تو آب حیات عالم و آدم علی

هم تو خود عبد رسول‌الله خواندی خویش را

هم خداوندیت داده خالق عالم علی

جز تو و احمد که یک جانید با هم در دو تن

انبیا آرند در پیش جلالت کم علی

پیشتـر از صبـح خلقت بـا محمّـد زیستی

ای علی گر تو محمّد نیستی، پس کیستی؟

****

گر نمی‌دیدم که پیشانی نهادی بر زمین

فاش می‌گفتم خدایی یا امیرالمؤمنین

هر که هستم هر چه هستم، مهر تو دین من است

دین همین است و همین است و همین است و همین

دوستت دارم اگر سرتا به پا آلوده‌ام

دامن آلوده‌ام دیدی دلم را هم ببین

نیت و تکبیـر و تسبیح و قیام من تویی

گر به دوزخ هم روم گویم امام من تویی

****

تو کریم عالم استی و کرامت حق توست

اختیار نار و جنت در قیامت حق توست

دستگیری از تمام انبیا و اولیا

چون کنی در عرصۀ محشر اقامت حق توست

گر هزاران بار غصب امامت حق توست

غاصب حق تو می‌داند امامت حق توست

جانشین هـر دو دنیایـی رسول‌الله را

نسبت هارون به موسایی رسول‌الله را

****

چه شوی خانه‌نشین، چه برکشی تیغ از نیام

چه بری نان یتیمان، چه به کف‌گیری زمام

به خدا و انبیا و اولیای او قسم

تو امامی تو امامی تو امامی تو امام

تو امیرالمؤمنینی یا امیرالمؤمنین

جز به تو نام امیرالمؤمنین باشد حرام

ذکر آدم، ذکر خاتـم، ذکر عالم، نام توست

خواندم و دیدم تمام نخل «میثم» نام توست

*****

سرود میلاد امیرالمؤمنین علیه السلام

ای حرم الله چه زیبا شدی

زادگـه حضـرت مولا شدی

مثل گل یاس ز هم واشدی

بگـو بگـو بگـو بگـو با علی

خوش‌آمدی خوش‌آمدی یاعلی

 

ای ز خـدا بـاد سـلامت، حرم

عرش زند بوسه به بامت، حرم

آمــده میــلادِ امــامت، حرم

بوسه بزن بـه پـای مـولا علی

خوش‌آمدی خوش‌آمدی یاعلی

 

جلـوۀ الله صمد را ببین

هوی هوالله اح را ببین

فاطمۀ بنت اسد را ببین

کـرده ز روی او تجــلاّ علـی

خوش‌آمدی خوش‌آمدی یاعلی

 

ای دو جهان خاک کف پای تو

چشـم حـرم بـر قد و بالای تو

تـا نگـرد بـــر رخ زیبــای تو

کعبـه شـده چشـم تماشـا علی

خوش آمدی خوش آمدی یا علی

 

تو شیر و شمشیر خدایی علی

دست جهانگیـر خــدایی علی

تمـــام تکبیــر خــدایی علی

غیب ز رخســار تـو پیدا علی

خوش آمدی خوش آمدی یا علی

 

زمزم و مروه و صفا کیست؟ تو

مکه و مشعر و منا کیست؟ تو

تلبیه و ذکر و دعا کیست؟ تو

تمـام حـج مـا تویــی یا علی

خوش آمدی خوش آمدی یا علی

 

مکمّـل دیـن محمّـد تــویی

تمـام آییــن محمّــد تــویی

به سینه، تسکین محمّد تویی

یـافت دلـش از تـو تسـلاّ علی

خوش آمدی خوش آمدی یا علی

 

دل همه دم، دم از علی می‌زند

لـوح و قلـم دم از علی می‌زند

رکن و حرم دم از علی می‌زند

سیْـر کنـد روح الامیـن تا علی

خوش آمدی خوش آمدی یا علی

 

به هر زمین بـه هر زمان دم به دم

در این جهان و آن جهان دم به دم

نــام تــوأم ورد زبــان دم بـه دم دم

نزنــم از کســی الا علـی

خوش آمدی خوش آمدی یا علی

*****

 

سرود میلاد مولا امیرالمؤمنین علیه السلام

کعبه امشب با علی است مکه پر از «یا علی» است

بـر لـب ختــم رســل ذکر«یا مولا علی» است

امشب از ختم رسـل دل مـی‌بری کعبه

تا سحـر در ذکر «حیدرحیدر»ی کعبه

ای ساقی کوثر خوش‌آمدی حیدر

 

کعبـه از سـر تا قـدم محو دیدار علی است

ذات رب‌العـــالمیـن میهماندار علی است

امشب ای بیت الـولا بیت الوَلـی گشتی

تــا سحـر پروانـۀ روی علــی گشتـی

ای ساقی کوثر خوش‌آمدی حیدر

 

شب‌نشینی خداست بــا امیرالمؤمنین

نغمـۀ‌ عــالم شــده یــا امیرالمؤمنین

حاجیــان بیت‌الحـرم شـد محترم امشب

گشته مهمان در حرم صاحب حرم امشب

ای ساقی کوثر خوش‌آمدی حیدر

 

مرحبــا بنـت اســد شیــرداور زاده‌ای

روی دستت حیدر است یـا پیمبـر زاده‌ای

نفـس احمــد عــروۀالوثقای دین است

فــاتح خیبــر امیرالمــؤمنین اســت

ای ساقی کوثر خوش‌آمدی حیدر

 

روی دوش این پسر جای دست داور است

جای پای ایـن پسر شانـۀ پیغمبــر است

یا علی از لعل لب گوهرفشان مولا

بر سر دست نبی قرآن بخوان مولا

ای ساقی کوثر خوش‌آمدی حیدر

 

یا محمّد این پسر شیرحق شمشیر توست

در رخش آیات نور بـر لبش تکبیـر توست

یـا محمّـد یـا محمّد حیـدرت آمـد

فاتح «احزاب» و «بدر» و «خیبر»ت آمد

ای ساقی کوثر خوش‌آمدی حیدر

 

ای کـرامت قطـره‌ای از یـم احسان تو

جان ختـم المرسلین جان ما قربان تو

ای خدا را در حرم صاحب حرم امشب

عیدی مـا را عطـا کـن از کـرم امشب

ای ساقی کوثر خوش‌آمدی حیدر

*****

در مدح مولا امیرالمؤمنین علیه السلام

ای دو جهـان طـور تجلاّی تو

گنــج خداونــد، تـولاّی تــو

ارض و سما خاک کف پای تو

روی خـدا روی دل‌آرای تـو

                            روح دو پهلوی نبی، همسرت

                             بیـت خــدا زادگـهِ مـادرت

وجه خدا، جان محمّد علی

فـاتح میــدان محمّد علی

باغ و گلستان محمّد علی

تمـام قــرآن محمّد علی

                          فوق همه خلق و همانندِ خلق

                          عبـد خداونـد و خداونـدِ خلق

روح مسیحا ز دمِ کیست؟ تو

وجـود زیـر علـم کیست؟ تو

قلب محمّد حـرمِ کیست؟ تو

بر سر دوشش قدم کیست؟ تو

                                قوام اسلام تویی یا علی

                                تمام اسلام تویی یا علی

تیغ تو بشْکست چو در کارزار

داد خداونــد تــو را ذوالفقار

بیـن زمیـن و آسمـان آشکار

گفت امیـن وحـی پـروردگار

                              سلام حق باد به مولا علی

                              نیست جوانمردی، الاّ علی

شیرخـدا شیرمحمّد علی است

بازو و شمشیر محمّد علی است

دین جهانگیر محمّد علی است

تمام تفسیـر محمّـد علی است

                                 آی همـــه فراریـــانِ اُحُــد

                          اُحُد به شمشیر علی فتح شد

کیست علی؟ به خلق عالم، امیر

کیست علی؟ ولــیّ حــیّ قدیر

کیست علی؟ امام پیش از غدیر

کیست علی؟ رفیـق پـیر فقیر

                         علی که لحم و دمِ پیغمبر است

                             فاتـح بَـدر و اُحد و خیبر است

تو از سخـن فراتـری یا علی

تو فوق وهم و بـاوری یا علی

تو هستـیِ پیمبــری یا علی

تو حیدری، تو حیدری یا علی

                                   تو گوهر ناب یمِ خلقتی

                                  تو ناشناس عالمِ خلقتی

حجّت ما بر همگـان تمـام است

غصب خلافت علـی حـرام است

علی فقط صاحب این مقام است

علی علی علی علـی امـام است

                           جای دروغ و حیله و مکر نیست

                             امـام زهـرا کـه ابوبکــر نیست

قسم به قرآن به محمّد به آل

شهادتین از تو گرفتـه کمال

بهشت دور تـو زنــد بال‌بال

نماز تو نماز تو کـرده حـال

                             ستاره محو اشکِ شب‌های تو

                              بوسـه‌زده دعـا به لب‌های تو

روز ازل محفل ما بـود و تو

حاصـل ناقابـل مـا بود و تو

لحظۀ خلقت گِل ما بود و تو

پیش‌تر از ما، دل ما بود و تو

                               حـال اگـر مغـز و یـا پـوستیم

                         هرچه که هستیم، علی دوستیم

من که به حد صفر هم نیستیم

تو دادی از لطف و کـرم، بیستم

حال که بـا دوستی‌ات زیستم

بـه روی مـن نیـاوری کیستم

                                مانده و از بـار گنـه خسته‌ام

                                 بیـدلم امـا به تو دل بسته‌ام

عنایتی کن که گدایت شوم

غباری از خاک سرایت شوم

کبوتـر نغمـه‌سرایـت شـوم

«میثمِ» افتاده ز پایت شـوم

                                 با همـه گفتم تـو امام منی

                                 مباد دست رد به قلبم زنی

*****

سرود ولادت مولا علی علیه السلام

امشب از هـر شب زیباتری کعبه

از همـه عـالم دل می‌بــری کعبه

پــر شـد از ذکـر یــا علی امشب

شب نشینی کن با علی امشب

                 یا علی مولا علی مولا علی مولا

 

فاطمه بنت اسـد پسر زاده

در دل کعبـه قرص قمر زاده

روح ایـمـــان را در بغــل دارد

کــل قـــــرآن را در بغـل دارد

                یا علی مولا علی مولا علی مولا

 

جان پیغمبر عیـدت مبارک باد

ساقی کوثر عیدت مبارک باد

روی تـو شمـع و کعبـه پروانـه

سرفراز از تـو گشته این خانه

               یا علی مولا علی مولا علی مولا

 

یا محمّد! این دار و نـدار تو است

در خـزان غم بـاغ و بهار تو است

بیـن دشمن‌هـا در کنار تـو است

ذوالفـقـارش در اختـیـار تـو است

               یا علی مولا علی مولا علی مولا

 

امشب ای ساقی، کوثر به جامم ریز

شعلـه‌ام گــردان، آتـش بـه کامم ریز

پــر کــن ای ســاقی از می هـــویـم

پــر شـــوم از حـــق یـا علــی گــویم

              یا علی مولا علی مولا علی مولا

 

گوهر از بـحر عنـایتم دادند

از ازل جــــام ولایـتـم دادند

آنچه رزقم در شیر مادر بود

مهر حیدر بود مهر حیدر بود

              یا علی مولا علی مولا علی مولا

 

من به هر کارم علی علی گویم

تـا نفــس دارم علی علی گویـم

رشتــۀ دل بـر مهـر علی بستـم

بـا علـی بـودم بـــا علی هستم

              یا علی مولا علی مولا علی مولا

*****

در ولادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام

روح الامین! به بـام حرم رو، اذان بگو

بعد از اذان، ثنـای علی همچنان بگو

اوصاف شیر حق به زمین و زمان بگو

لب را بشـو بـه زمزم و با حاجیان بگو

                    کامشب شب ولادت صاحب حرم شده

                    بیــت الحــرم بــه مقـدم مولا حرم شده

 

امشـب بـه کعبه فاطمه پروانه علی است

دل دور کعبـه گـــردد و دیــوانه علی است

دست خدا به کعبه روی شانه علی است

امشب دل رسـول خــدا خـانه علی است

                             باور کنید جان به تن کعبه آمده

                             بــاور کنید بت شکن کعبه آمده

 

امشب به لـوح نقش قلم ذکر یا علی است

آوای سنـگ هـای حـرم ذکــر یا علی است

بت‌های کعبه را همه دم ذکر یا علی است

امشب دعای فاطمه هم ذکر یا علی است

                امشب زمین به یمن علی عرش می‌شود

                امشب فلـک ز بــال ملـک فـرش می‌شود

 

ای کعبـه جلـوۀ ازلـی را نگاه کن

مرآت حسن لم یزلی را نگاه کن

عید ولایت است ولی را نگاه کن

یا فاطمه جمال علی را نگاه کن

                              آیینه از جمال جمیل خدا بگیر

                              با چهرۀ علی زخدا رونما بگیر

 

مــادر، تمــام هستـی پیغمبـر است این

از انبیـا بــه غیـــر محمـد ســر است این

بـر خلـق آسمـان و زمین رهبر است این

دستش مبند بنت اسد، حیدر است این

              ای دخــت شیــر! بهــر نبـی شیــر زاده‌ای

              شیری که هست صاحب شمشیر،زاده‌ای

 

تو دخـت شیـری و اسدالله زاده‌ای

بـر جملـه خلـق، رهبر آگاه زاده‌ای

بهر رسول، همدم و همراه زاده‌ای

خـوشتر ز آفتـاب رجب، ماه زاده‌ای

                     نوزاد تو کز او حرم الله منجلی است

                     آیینـۀ تمـام نمـای خـدا، علی است

 

نقـش همیشـه زنـــده لـوح و قلـم علی است

در بـیــن اولیـــا بــــه دو عــــالـم علــــم علـی

تصــویــری از حقیـقت حُسـن قِدم علی است

سعی و صفا و زمزم و رکن و حرم علی است

               قرآن به وصف اوست که تکمیل می‌شود

               جـز او چـه کـس معلـم جبــریل می‌شود

 

روز نخست ارض و سما گفت یا علی

روح الامین بـه وقـت دعا گفت یا علی

آدم بـه مـــوج درد و بــلا گفت یا علی

در جنـگ‌هـا رســول خدا گفت یا علی

             در ذوالفقـار زمــزمــۀ لافتــی علــی است

             بر روی هر که می‌نگرم نقش یاعلی است

 

ای شهـریار کشور جان یا علی مدد

ای دستگیر خلق جهان یا علی مدد

ای رهنمـای گمشدگان یا علی مدد

ای ذکر اهل دل به زبان یا علی مدد

                 ما جان و دل به مهر تو آراستیم و بس

                 روز نخست از تو، تو را خواستیم و بس

 

مـرغ دلـم کبـوتر صحـن و سـرای توست

شیــرین تــریـن تـرانۀ روحم ثنای توست

مُهــر حـــلال زادگــی مــن ولای توست

هر سو که رو نهم حرم با صفای توست

                     از لحظه‌ای که پای به دنیا گذاشتم

                     دینی بـه جـز ولای تــو مولا نداشتم

 

گل بی نسیـم مهـر تـو پــژمرده می‌شود

دل بی شرار عشق تو افسرده می‌شود

نـــام تــو بــا کـلام خــدا بـــرده می‌شود

یـــاد دمــت مسیـحِ دل مــــرده می‌شود

                      تـو کیستـی؟ امـــام تمـام امام‌ها

                      بر حضرتت هماره درود و سلام‌ها

 

بی مِهــر تـو قبـول صلوة و صیام نیست

تکبیر و حمد و نیت و رکن و قیام نیست

تبلیـغ دیـن احمــد مــرسل تمـام نیست

مــا را بــه جــز تو بعـد پیمبر امام نیست

              این مـذهب و عقیده و ایمان"میثم"است

             حتی بهشت گـر تـو نباشی جهنم است

*****

در ولادت مولا امیرالمومنین علیه السلام

ای کعبـه! داری یـک جهـان جان دربر امشب                       الحـق کـه از هـر شـب شدی زیباتر امشب

آغــوش جــان را بـــاز کــن جـــانـانـه آمــــد                          هنگــام قــربانی است، صــاحب خانه آمـد

جـبــــریـل را از بـهــــر دربـــــانــی بــیـــاور                       مــــانـنــد اسمـــاعیــل قــــربـانی بیـــاور

ای کعبــه! حــقِّ صــاحب خــــود را ادا کــن                         حجـــاج را در مقــــدم مـــــولا فــــــدا کـن

خیــل مـــلائـک کعبـــه را در بــــر گـــرفتـند                        بت هــا بــــه کعبــه ذکـر یـا حیـدر گرفتند

حِـجـر و حَـجــر، رکـن عـراقی، رکـن شامی                         گـــویـنـد مـــــولا مقـــدمـت بـــادا گــرامی

زمـزم، به اشک شوق، جان را شستشو ده                             هــر چـــار رکــن کعبــه را بـا هـم وضو ده

مکـــه تجــلــی گــــاه داور گشتــه امشـب                              کعبــه گـــریبان چـاک حیدر گشته امشب

ای کعـبـــه بـنـگـــر وجـــــه الله الصـمـــد را                         آغـــوش بگشــا، بـــار ده، بنـــت اســـد را

تـــاریـخ می گــویـد علــی مولود کعبه است                          مـــولـود کعبـه نـه، بگـو مـوعود کعبه است

او پیشتــر از کعبـــه بـــوده نکتــه این است                          پـس کعبـه مــولـود امیـــرالمــومنین است

مکـه بــــه تـــوفیـق ولایــــت محتـــرم شـد                           امشـب حــــرم از مقــــدم مـــولا حرم شد

ســـرّی است در این خانه باید لب فرو بست                          حتـی حـــرم ایــن راز پنهــان را ندیده‌ست

از چـار رکـن کعبـه پــرسیدم علــی کیـست                            گفتند بـــا حیـرت خدا هست و خدا نیست

حجـر و صفــا و مــــروه و زمــــزم نـــدانست                      از بیـت کـــردم ایــن سؤال، او هم ندانست

تصــویــر حســن غیــب در آیینـــۀ اوســـت                          قــرآن نــــازل نـــاشـده در سینــۀ اوسـت

از اول خلـقـت علــــی مشکــل گشـــا بــود                            عـــالـم نبــــود و آن جمـــال دلگشــا بــود

او از خــدا حکـــم دو عـــــالــم را گــــرفتـــه                         او در تـکــامـــل دســـــت آدم را گــــرفتــه

خــورشیـد، اســـرار درون را بــا علــی گفت                        پیش از درخشیـدن همـانا «یا علی» گفت

پیغمبــران هــم بـــا علــی بـودند و هستند                              پیـش از نبــوت بــا خــدا ایـن عهــد بستند

جبــریـل ذکـــــر «لافـتــی الاعلــی» گفــت                           حتّــی محمّــد هـم بـه خیبر یـا علی گفت

حکــم از خـــدا بــود و قلــم دست علـی بود                           در فتـح خیبـر هـم علــم دسـت علـی بود

اوصـــاف حیــــدر را نمـــایـد کـس چگــونه؟                        جــان محمـد را ستــایـد کــس چگـــونــه؟

خلقت کجـا دانــد کجـــا دانـد علی کیست؟                              تنهــا خـــدا دانـد خـــدا دانـد علی کیست

ایــن کفـــر نبـــوَد، تـــا خـــــدا دارد خـدایی                           بــا دسـت حیـدر می کند مشکـل گشایی

آنــانکه از میــــزان حـــق، حـــق را ربـــودند                       والله خــاک کفــش قنبـــر هـــم نبـــودنــد

کــی فتــح کــــرده بـــدر و احــزاب و احد را؟                      کــی کشتـه بـا یـک ضربه عمرو عبدود را؟

کــی در شــب معـــراج بــا احمـد نشسته؟                              کـی بــر سـر دوش محمـد بــت شکسته؟

کـی کـــرده در میـــلاد، قـــــرآن را قــرائت؟                         کــی خـــوانـــده بــــر کفــار آیــات بـرائت؟

کــی جــز علــی نفـس پیمبـر شـد؟ بگـویید                            آیینــۀ زهــــرای اطـهـــر شــــد؟ بـگــویید

کــی در اخــــوت شـــد بــــرادر بـــا محمّد؟                           کــی غیــر حیـــدر شـــد بـرابـر بـا محمّد؟

کـی بهــر حفـظ جـان احمـد ترک جان گفت؟                         کی جان به کف بگرفت و جای مصطفی خفت؟

کـی یـک تنـه ره بسـت بــر خیـل عدو تنگ؟                        کـی بـر بـدن آمد نود زخمش به یک جنگ؟

کـی جــز علی بـــر خصـم خـود شمشیر بخشید؟                   کـی جـز علـی یک شب چهـل منــزل درخشید؟

کـی مثـل حیـدر جـوشن بی پشـت پوشید؟                             کــی در تمــام جنگ‌هــا چون او خروشید؟

کـی جـز علـی از اشـک طفلی داشـت پروا؟                          کــی غیــر حیــدر بــا محمــد کــرده نجوا؟

ای اهــل عـــالـم آیـــۀ اکمـال دین چیست؟                             ایــن «لافتــی الاعلـــی» دربـاره کیست؟

آن کس‌که خواندش خواجۀ کل،«کلّ دین»کیست؟                میــزان حــق غیـر از امیرالمومنین کیست؟

ای تیـغ حـــق از«بــدر» تــا «صفین» حیدر!                       نفــس محمــد یــــا ابـــوالسبطین حیــدر!

شیــر خــــدا و شیـــر پیغمبـــر تــــویی تــو                          حیــدر تــویی، حیــدر تویی، حیدر تویی تو

تــو مصطفـی را مهــری و قهـری علی جـان                        او شهـر علـــم و تــو درِ شهری علی جان

ایـن شهــر غیــــر از تـــــو در دیگــــر نــدارد                      اســلام جـــز تـــــو یـــا علــی حیدر ندارد

تـــو پــــای تـــا ســــر رحمـــةٌ للعــالمینی                              هـــم جــان شیـرین نبی، هـم جانشینی

مـن کیستـم یـــک قطــــرۀ نـــاچیـزِ نــاچیز                            کــز بحـــر جـــودت گشتــه‌ام لبـریـزِ لبـریز

بـی تـــو خـــدا را بنــدگـی کـــردم؟ نکــردم                           جــز بــــا ولایـــت زنــدگی کــردم؟ نکـردم

تـــابـیـد از اول در دلــــم نــــــور هــــدایــت                         هــرگـز نخــوانـدم یــک نمــــاز بــی ولایت

یــک بـــاغ گـل دارم، اگــر خــارم علـی جان                        هرکس که هستم دوستت دارم علی جان

لطـف غیـــورت کــی مـــــرا وا مـی‌گـــذارد؟                        کــی در جهنــم دوستــت پـــا می‌گـذارد؟

دوزخ کــه جــای دوستـان مــرتضی نیست!                          آخــر جهنــم را مگــر شـرم و حیا نیست؟!

حتـی اگــــر در قعـــر دوزخ پـــــا گـــــــذارم                         از شعلــه‌هــای خشــم آن بـــاکـی نـدارم

بــا ایـــن سخـــن داد از درون دل بـــــــرآرم                         آتـش مســوزان! مـن علــی را دوست دارم

"میثم"همین است و همین است و جز این نیست

دیــن جــــــــز تــــــولای امیـــرالمــومنین نیست

*****

سرودی دیگر در ولادت مولا علی علیه السلام

یا علی حرم شد حرم امشب از جلال تو

کعبه می زند دم به دم خنده بر جمال تو

مظهر عطا و رحمت و کرم تویی

زمزم و صفا و مروه و حرم تویی

مولا مولا خوش آمدی مولا مولا

روح کعبه پروانة تو شد

خانة خدا خانة تو شد

تو خانه زاد خدایی علی

تو هستی مصطفایی علی

عید میلادت مبارک باد

ای حرم، جمال جمیل خدا مبارکت

جان حضرت خاتم الانبیا مبارکت

ای دعا و روزه و نماز من علی

ای همای قلة نیاز من علی

مولا مولا خوش آمدی مولا مولا

من در سرای تو می زنم

من نفس برای تو می زنم

ولادتت عید معبود من

محبتت کل مقصود من

عید میلادت مبارک باد

از حرم رسد بر فلک نغمة علی علی

یا علی  دلم گشته از جلوة تو منجلی

ای شده تمام دین من ولایتت

شستشو دلم ز چشمة عنایتت

مولا مولا خوش آمدی مولا مولا

ای بهار من ای بهشت من

ای محبتت سرنوشت من

ز کودکی با تو بودم علی 

زبان به نامت گشودم علی

عید میلادت مبارک باد

تا دو چشم خود بر روی مصطفی گشوده ای

از رسول حق به یک اشاره دل ربوده ای

تو تلاوت کلام حیّ سرمدی

بر لبت بود نشان ز بوسة محمدی

مولا مولا خوش آمدی مولا مولا

ای تمام احمد خوش آمدی

هستی محمد خوش آمدی

تو جلوه کن یا علی  از حرم

حرم شد از مقدمت محترم

عید میلادت مبارک باد

خلقت جهان آمد از خلقت وجود تو

آسمانیان را بود ذکر حق سرود تو

ای ولایتت همیشه افتخار من

در هوای تو علی علی  شعار من

مولا مولا خوش آمدی مولا مولا

مکه و منایم تویی علی

مروه و صفایم تویی علی 

دو چشم من در حرم سوی تو است

نگاه من بر گل روی تو است

عید میلادت مبارک

*****

سرود ولادت مولا امیرالمؤمنین علیه السلام

وجه رب العالمین

عروةالوثقای دین

مرشد روح‌الامین

جان ختم‌المرسلین

عید میلادت مبارک یا امیرالمؤمنین

ای ولایت را ولی

دل به مهرت منجلی

یا علی مولا علی

قبلة اهل یقین

عید میلادت مبارک یا امیرالمؤمنین 

ای فروغ جاودان

بر قدومت آسمان

تا سحر اختر فشان

از یسار و از یمین

عید میلادت مبارک یا امیرالمومنین  

ای نوایت دلستان

از محمد دل ستان

خنده کن قرآن بخوان

با نوایی دلنشین

عید میلادت مبارک یا امیرالمؤمنین 

ماه رویت دل‌گشا

پنجه‌ات مشکل‌گشا

پرده را کامل گشا

از جمال نازنین

عید میلادت مبارک یا امیرالمؤمنین

تا ابد روشنگری

از همه دل می‌بری

هم علی هم حیدری

هم امام المتقین

عید میلادت مبارک یا امیرالمؤمنین 

هم سمک گوید علی

هم فلک گوید علی

هم ملک گوید علی

در سما و در زمین

عید میلادت مبارک یا امیرالمؤمنین 

من غلام حیدرم

خاک پای قنبرم

تا به تن باشد سرم

دین من باشد همین

عید میلادت مبارک یا امیرالمؤمنین 

*****

  ولادت حضرت علی علیه السلام

صحرای حجاز آمده رشک ارم امشب

عالم همه گردیده محیط کرم امشب

تکبیر بگوئید حرم شد حرم امشب

بیش از همه شب گشت حرم محترم امشب

در خانه زده صاحب‌خانه قدم امشب

بت‌ها همه گشتند به تعظیم خم امشب

در سیزده ماه رجب ماه مبارک

میلاد علی در حرم‌الله مبارک

این جان جهان است فدا باد جهانش

در قلب رسل چار کتاب است به شأنش

داده است خداوند به هر عصر نشانش

ریزد دُر توحید و نبوّت ز دهانش

پیوسته بود نام محمد به زبانش

ای کعبه در آغوش به بر گیر چو جانش

گلبوسه بزن صورت الله صمد را

تبریک بگو فاطمة بنت اسد را

ارکان حرم راست به سر شور ولایت

بت‌ها همه گشتند به توحید هدایت

زمزم به دوصد زمزمه کرده است روایت

کامشب به حرم نور علی گشته عنایت

نوری که نه مبدأ بود آن را نه نهایت

کز نور الهی کند این نور حکایت

این نور همان  است  که  پیش  از گِل آدم

تابید ز حُسن ازلی در دِل آدم

این نور فروغ بصر آدم و حوّاست

این نور همان راهبر نوح به دریاست

این نور تجلای خدا در دل سیناست

این نور عیان جلوه حق در یَد بیضاست

این نور همان معجزه فیض مسیحاست

این نور خطابی است که در طور به موساست

این نور فروغی است که در غیب نهان بود

این نور چراغی است که در عرش عیان بود

ای بحر تجلای اَزَل، این گهر تواست

ای معجزه صُنع خدا، این اثر تواست

ای روح‌الامین مرشد تو راهبر تواست

ای بیت، جمال اَحدِ دادگر تواست

ای آدم پاکیزه سرشت این پدر تواست

ای فاطمه بنت اسد این پسر تواست

بر روی دو دست تو یدالله مبارک

دیدار جمال اسدالله مبارک

آغوش گشوده است ز هم بیت‌الهش

کعبه، حرم امن خدا شد به پناهش

ارکان حرم تشنة یک نیم نگاهش

مادر شده محو شرف و عزّت و جاهش

در پاکی و در زهد، خداوند گواهش

پیغمبر اسلام بود چشم به راهش

تا بار دگر روح شریفش به تن آید

بر یاری او حیدر خیبر شکن آید

افتاده نفس در دل خلقت به شماره

از چشم سماوات روان گشته ستاره

مَه خندد و خورشید شده محو نظاره

جبریل به دیوار حرم کرده اشاره

وز شوق گریبان حرم گشته دوپاره

تا جلوه کند روی خداوند دوباره

ای اهل حرم باز حرم محترم آمد

تکبیر بگوئید علی از حرم آمد

این است که دیدند به هر عصر عیانش

این است که پیوسته زمانهاست زمانش

این است که برتر ز مکانهاست مکانش

آیات خدا ریخته از دُرج دهانش

پیوسته بود نام محمد به زبانش

بگرفته به بر خواجة لولاک چو جانش

لبهاش گل انداخته از بوسة احمد

انگار که قرآن شده نازل به محمد

این است که سر تا به قدم جان رسول است

شمشیر خدا، شیر خروشان رسول است

چون خرمن گل زینت دامان رسول است

از کودکی خویش نگهبان رسول است

قدر و نبأ و فاطر و فرقان رسول است

قدرش بشناسید که قرآن رسول است

قرآن که ز آغاز به احمد شده نازل

بر قلب وی، از قلب محمد شده نازل

ای بندگی درگه تو روح سیادت

ای مهر تو امضای قبولی عبادت

خوبان جهان را به درت روی ارادت

توحید به توحید تو داده است شهادت

بی دوستی ات خلق نگردیده سعادت

از یمن قدوم تو حرم یافت ولادت

تو شیر خدایی و محمد به تو نازد

و الله قسم خالق سرمد به تو نازد

ما مهر تو با شیر گرفتیم ز مادر

بی مهر تو ما را نبود روح به پیکر

جایی که بود پای تو بر دوش پیمبر

کس را نبود گفتن مدح تو میسّر

اوصاف تو را گفته خداوند مکرّر

گیرم که ببارد ز دهان همه گوهر

با هیچ زبان گفتن مدح تو نشاید

میثم چه بگوید چه بخواند چه سراید؟

*****

در ولادت مولا علی علیه السلام

امشب حرم خدا حرم شد

از مقدم یار محترم شد

کعبه شده محو و مات و مدهوش

دیوار ز هم گشوده آغوش

هر قطعة سنگ، کوه طوری است

هر نخلة خشک، نخل نوری است

در زمزمه‌های آب زمزم

آوای علی علی است هر دم

ای هجر، شب وصال تبریک

مجد و شرف و جلال تبریک

هر ریگ روان شده ثناگو

با ذکر علی علی علی هو

 

سر زد ز صفا صفای مطلق

ای مرده بگو علی علی حق

حوران همه جان به کف نهادند

در پشت مقام ایستادند

بت‌های حرم به سجده رفتند

با هم، دم یا علی گرفتند

ای کعبه زهی زهی سعادت

میلاد تو شد از این ولادت

ای کعبه سعادتت مبارک

ای بیت، ولادتت مبارک

ای دختر شیر، شیر زادی

بر خلق جهان امیر زادی

این شیر خداست روی دستت

شمشیر خداست روی دستت

 

این جان محمد است، مادر

قرآن محمد است، مادر

تو حامل نور سرمد استی

تو مادر جان احمد استی

بر خویش ببال مام کعبه

طفل تو بُود امام کعبه

نوزاد تو پیر کائنات است

طفل تو امیر کائنات است

روزی که نبود نام هستی

می‌کرد علی خداپرستی

از صبح ازل علی، علی بود

پیوسته به هر ولی ولی بود

در بود و نبود مقتدا بود

او بود و محمد و خدا بود

 

ای نفس رسول و جان قرآن

ای دست خدا، زبان قرآن

خورشید بلند بام کعبه

از صبح ازل امام کعبه

ای خانة کعبه زادگاهت

ای صحنة حشر دادگاهت

تو احمد و احمد است حیدر

یک روح که دیده در دو پیکر

گفتار همارة تو تنزیل

شاگرد قدیمی تو جبریل

در لیلة قدر، قدر قدری

در صحنه بدر، بدر بدری

میدان نبرد پای بستت

شمشیر نیازمند دستت

 

تو قله عرش را امیری

یا همدم کودک صغیری؟

غیر از تو که، ای خدای را شیر

بخشیده به خصم خویش شمشیر؟

در ملک وسیع حق امامی

با پیر فقیر هم کلامی

با آنکه امام جمع بودی

در بزم فقیر، شمع بودی

تو مالک عرش در زمینی

حیف است میان ما نشینی

در عرش امام آفتابی

در فرش چرا ابوترابی؟

ای قلب تو خانة محمد

جای تو به شانة محمد

 

تو بت‌شکن و خداپرستی

بر شانه وحی بت شکستی

بت‌های حرم قیام کردند

بر تو همگی سلام کردند

هر بت که فتاد و بر زمین خفت

فریاد کشید و یا علی گفت

ای پشت سرت دعای کعبه

ای بت‌شکن خدای کعبه

ای مهر تو لطف بی‌نهایت

توحید و نبوت و ولایت

مهر تو بود تمام دینم

تا کور شود عدو من اینم

روزی که نه آب و نه گِلم بود

جای تو به خانة دلم بود

 

با مهر تو روی خود نمودم

با مهر تو چشم خود گشودم

دل را به ولات زنده کردم

گه گریه و گاه خنده کردم

ای شهد ولایت تو شیرم

ای کرده به عشق خود اسیرم

مادر که میان گاهواره

می کرد به صورتم نظاره

هر شب که به گاهواره خفتم

تا صبح علی علی شنفتم

صد شکر خدای را که هر دم

با دوستی تو رُشد کردم

عمری به محبتت اسیرم

تا با تو بمانم و بمیرم

ای مهر تو بود و هست میثم

فردا تو بگیر دست میثم

 

 

دیدگاه‌ها

فامه زهرا صادقی 18:40 - 1399/12/01

سلام اگر صوت هم داشت عالی میشد

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس های صفحه وب و آدرس های ایمیل به طور خودکار به پیوند تبدیل می شوند.