شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

اهل قم

میرزای قمی
شمه ای از احوال بزرگان؛
اعتقاد به شفاعت اولیاء خدا انسان را در کنار عذاب های دردناک الهی، به رحمت و عطوفت پروردگار جهانیان امیدوار می کند، خداوند متعال در قرآن کریم اینچنین به آن اشاره می کند:
حضرت معصومه
چرا حضرت فاطمه معصومه(س) درخواست کردند تا ایشان را با وجود کسالت شدید از ساوه به قم ببرند؟ چه رازی در این مطلب نهفته است؟ مگر قم چه ویژگی هایی داشت؟ ایشان از اباء و اجدادشان در فضیلت قم چه شنیده بودند؟
ارتباط در ایتا