رفتن به محتوای اصلی

ایده، دیده، پدیده

1 محتوا

مدیر گروه مکتوب هنری معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با توضیح رویداد فرهنگی ایده، دیده، پدیده گفت : شرکت در این رویداد برای عموم اساتید و طلاب آزاد است.