شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ /۵ رجب ۱۴۴۱

مسیر

بیانیه نامه

بیانیه نامه با بیان فرهنگ الفبایی بیانیه رهبر معظم انقلاب پیرامون گام دوم انقلاب اسلامی منتشر شد.