سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱ /۱ ربيع الأول ۱۴۴۴

مسیر

تاریخچه

سیدحسن امین
نقش وعظ و خطابه، و به تعبیر دیگر تبلیغ دینی به وسیله منبر، به عنوان قویترین رسانه عمومی و وسیله ارتباط جمعی در جوامع اسلامی و تاثیر و تاثر طبقه واعظان و اهل منبر در محیط فرهنگی...
محسن حسام مظاهری
نهاد وعظ و خطابه به عنوان یكی از نهادهای موثر و دیرپای دینی همواره و در مقاطع و دوران های تاریخی مختلف در حیات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه تاثیرگذار بوده است. این تاثیرگذاری و
مرتضی کربلایی لو
آیا جمهوری اسلامی در مقابله با یورش فرهنگی غرب موفق بوده است؟ ظاهرا پاسخ به این پرسش چندان سخت نیست. عملکرد فرهنگی انقلاب متوقع نداشته است. علت چیست؟ این پرسش...
ارتباط در ایتا