ترس

4 محتوا
با توجه به رسالت روحانیت در جامعه كه همان تبلیغ معارف ارزشمند اسلام است، در شماره‌های قبلی مطالبی پیرامون اهمیت تبلیغ و...

1. شناخت خداوند و عبادت او

«اَيّهَا النّاسُ!

- نظریه ای عده ای اینگونه است که خشم باعث می شود دیگران ، رفتارشان را تغییر بدهند ، یعنی با فشار ، با زور و با دادزدن سر طرف مقابل ، می توان بر او مسلط شد و حق گرفته شود و یا فرد مقابل تادیب و تربی

ما نباید همتمان این باشد که با وجود این استرس های مختلف در زندگی ، آنها را از خودمان حذف کنیم ؛ بلکه باید مقابل فشارهای روانی مقاوم تر بشویم...مثل ترس از ارائه سخنرانی...