تست شخصیت کتل

1 محتوا
به همت گروه تبلیغ تخصصی یارآشنای خانواده و با همکاری اداره کل تبلیغ تخصصی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، کارگاه تفسیر تست شخصیت کتل و کاربرد آن در مشاوره پیش از ازدواج برگزار شد.