جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹ /۸ جمادى الآخر ۱۴۴۲

مسیر

تشکیل پرونده

توسط رییس اداره جذب و ساماندهی مبلغان و گروه های تبلیغ تخصصی تبیین شد:
حجت الاسلام رحیمی رییس اداره جذب و ساماندهی مبلغان و گروه های تبلیغ تخصصی، شرایط ثبت نام مبلغان و گروه های تبلیغی در حوزه های تخصصی را بیان کرد.
حوزه خواهران
با توجه به اهمیت وجایگاه تبلیغ بانوان ودرخواست مکرر مبلغاتی که به جهت عدم اطلاع، موفق به ثبت نام و تشکیل پرونده تبلیغی در تاریخ مقرر نشده اند دفتر تبلیغات اسلامی مهلت ثبت نام را تمدید نموده است.