تقویم تاریخ دستاوردهای انقلاب اسلامی

1 محتوا
به همت مبلغ متخصص دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، برنامه کاربردی کارنامه (تقویم تاریخ دستاوردهای انقلاب اسلامی) با هدف معرفی خدمات و توفیقات نظام اسلامی راه اندازی گردید.