رفتن به محتوای اصلی

توحید

14 محتوا
اصول مشترک دعوت پيامبران در قرآن
روش تعلیم توحید در قرآن
روش های آموزش توحید افعالی در قرآن
اشاره در دو قسمت پیشین این مقاله، هفت ویژگی روحی و رفتاری پیامبران در راه تبلیغ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آن هفت...

پیامبر اعظم (ص) طی 23 سال بعثت نورانی خود از همه ظرفیتها برای دعوت به دینداری و نفی شرک استفاده نمود. در این میان دو اصل تفکیک ناپذیر مبدأ و معاد، از خدا بودن و به سوی او بازگشتن، همواره در رأس دعوت آن حضرت قرار داشت.

حضرت آ‌یت الله جوادی خطاب به روحانیون و طلاب گفت: هر چه ما عالم‌تر باشیم و خلوص ما بیشتر ‌شود، اثر حرف ما بیشتر می‌شود و جامعه بیشتر مراعات می‌کند چرا که جامعه تفاوت احتمالی حرف و عمل ما را می‌فهمد.

استاد حوزه علمیه قم گفت: اگر انسان به باور و یقین رسید دیگر از صراط مستقیم منحرف نمی شود، اگر انسان با بصیرت قدم بردارد دچار انحراف نمی شود.

امام در بیانی فرموده است که معجزه پیامبران هماهنگ با زمان رسالت آنان است و معجزه پیامبر اسلام، سخن و گفتگو است و امروز خرد بزرگ ترین حجت بر خلایق است.

استاد قرائتی : همیشه قبل از ذکر دلایل اجتماعی و عقلی ابتدا برای مخاطب به طور وجدانی استدلال بیاورید.