شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ /۱۸ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

حسن خلق

خشم
ابوالفضل يغمايي
والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون؛« و آنها کسانی هستند که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می‎ورزند و هنگامی که خشمگین می‎شوند عفو می‎کنند».
تیمور غلامی
که گفت که در اسلام دین را با هنر سازگاری نیست؟ برعکس، این هر دو با یکدیگر ملاقت می کنند و آن هم در مسجد. خدای اسلام - الله تعالی - نه فقط رحیم و حکیم است بلکه جمیل ...
آیت الله جوادی آملی
آیت الله العظمی جوادی آملی:
وظيفه عمومي همه ماست كه عادل باشيم, داراي اوصاف حَسن باشيم، و به اين وظيفه عمل كنيم.
ارتباط در ایتا