سه شنبه ۳۰ دى ۱۳۹۹ /۵ جمادى الآخر ۱۴۴۲

مسیر

خردمند

حدیث روز
کلام ناب؛
خردمندترین مردم کسی است که به عواقب و فرجام کار بیشتر بنگرد.