جمعه ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ /۲۵ رمضان ۱۴۴۲

مسیر

پاورپوینت/ عاقل و خردمند کیست؟

محتوا:

* ویژگی های خردمند

* خردمند واقعی

* خردمند و جاهل

* خردمند و حق و باطل

* توصیف خردمند

* خردمند و تجربه 

و...

موضوع نرم افزار: 
پیوستاندازه
فایل پاورپوینت عاقل و خردمند کیست؟۱.۴۶ مگابایت