دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

15 محتوا
قسمت سوم و پایانی گفتگوی اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی بلاغ با حجت الاسلام دکتر خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع مواجهه شورای عالی انقلاب فرهنگی با مقوله عفاف و حجاب
قسمت دوم گفتگوی اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی بلاغ با حجت الاسلام دکتر خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع الزامات ارتقاءشورای عالی فرهنگی به قرارگاه فرهنگی
قسمت اول گفتگوی اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی بلاغ با حجت الاسلام دکتر خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع رویکردهای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی
از ظرفیت های قانونی برای مطالبه گری استفاده کنید از گفتمان نق استفاده نکنید مصاحبه اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی بلاغ با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
در جنگ شناختی باور ها تغییر پیدا می کند مصاحبه پایگاه اطلاع رسانی بلاغ با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
دو تا بحث مسئله عفاف و حجاب : کار ایجابی و سلبی در دهه های اخیر کار ایجابی نکردیم مخصوصا در مدارس باند های ترویج فرهنگ برهنگی باید مجازات شوند مصاحبه پایگاه اطلاع رسانی بلاغ با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
دستور رئیس جمهور برای فرهنگ سازی عفاف و حجاب مصاحبه پایگاه اطلاع رسانی بلاغ با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
حجاب وقتی کنار برود خانواده آسیب می بیند و خانواده آسیب ببیند جامعه آسیب می بیند در غرب خانواده تضعیف شد بعد باور به خدا چه قدر در کتاب های مدارس تبیین حکمت حجاب شده ؟! مصاحبه پایگاه اطلاع رسانی بلاغ با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
گفتگوی اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی "بلاغ" با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
حجت الاسلام دکتر خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در سومین جلسه از گفتگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی بلاغ بیان کرد: متاسفانه در دهه های اخیر در خصوص گفتمان و فرهنگ سازی و همچنین بیان حکمت و فوائد حجاب و عفاف فعالیت ایجابی چشمگیری صورت نگرفته است.