رسول جلیلی

4 محتوا
نشست هماهنگی با حضور نمایندگان مراکز مشارکت کننده در سومین همایش ملی فضای مجازی پاک در سالن جلسات معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد و نمایندگان مراکز مختلف به بیان دیدگاه ها و نظرات پیرامون نحوه برگزاری همایش فضای مجازی پاک پرداختند.
دکتر رسول جلیلی گفت: وقتی گرداننده یک شبکه پیام رسان تحت سیطره دشمن باشد به جای محتوای ناپاک، محتوای پاک را پالایش می کند و این شبکه ها، قطعا به ناپاکی و گسترش آن می‌انجامند.
دکتر رسول جلیلی گفت: امیدواریم بتوانیم در این فرصت که پیش آمده است از متخصصین حوزوی و از محضر مراجع عظام تقلید بهره مند گردیم و از آنجایی که ادبیات مربوط به فضای مجازی پاک باید منشا دینی داشته باشد، امید است شاهد بکاری گیری بیشتر ظرفیت حوزه علمیه باشیم.
از اهداف ما این است که بتوانیم فرهنگ فضای مجازی پاک را ترویج کنیم. فضای مجازی خودش موضوع جدید الحدوث است و فضای مجازی پاک از آن جدیدتر؛ برای فضای مجازی پاک باید واژگان تولید کرد، ادبیات ساخت، ترویج کرد و آموزش داد.