پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ /۱۳ محرم ۱۴۴۴

مسیر

ره توشه خانواده ۱۴۰۱

مجموعه منبرهای مکتوب ویژه ماه محرم ۱۴۴۴ کاری از گروه تولید محتوای معاونت فرهنگی وتبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
یادداشت تبلیغی ره توشه
مقدمه انسان، موجودی اجتماعی است که در سایه ارتباط با دیگران می‌تواند به استعدادهای خویش پی ببرد و نیازهایش را برطرف کند. خانواده با توجه به نقش آموزشی که دارد، می‌تواند به کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی کمک کند.
یادداشت تبلیغی ره توشه
بی‌شک اگر تربیت فرزندان که عناصر تشکیل‌دهنده جامعه هستند، مبتنی بر فرهنگ ایثار و شهادت باشد؛ می‌توان مدعی شد که کاربردی‌ترین و منطبق‌ترین الگو برای تربیت دینی را برگزیده‌ایم.
یادداشت تبلیغی ره توشه
ندیشمندان دینی معتقدند بنای زندگی انسان، بر پایه زندگی اجتماعی شکل‌ گرفته است. این امر در فطرت و ذات او به امانت قرار داده شده است[۱] و به علت نیازی که او به اجتماع دارد، نمی‌توان انسان را از جامعه دور کرد
یادداشت تبلیغی ره توشه
یکی از نیکوترین و اساسی‌ترین روش‌های تربیت، روش محبت است که بیشترین تناسب را با فطرت و سرشت انسانی دارد. نیروی محبت از نظر تربیتی، نیروی عظیم و کارساز و بهترین تربیت آن است که بدین روش تحقق یابد.
یادداشت تبلیغی ره توشه
بی‌تردید، زنان یکی از عناصر نقش‌آفرین در نهضت عاشورا بودند. به جرأت می‌توان گفت اگر قیام امام حسین(ع)، پایداری و ماندگاری اسلام را امضا کرد؛ سهم بزرگی از آن مرهون فداکاری زنانی است که در تاریخ، مثل و مانندی ندارند. 
ارتباط در ایتا