روز دختر

2 محتوا
بزرگترين سرمايه دختر و زن مسلمان «حيا» است که ثمرة آن، مهار شهوت و تضمين عفّت او خواهد بود.
حجت الاسلام حسینی قمی در حرم مطهر رضوی گفت: انکار کردن و نادیده گرفتن شخصیت و موقعیت دختران امروز کمتر از زنده به گور کردن آن ها در عصر جاهلیت نیست.