پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰ /۲۳ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

روش تبلیغ

مبلغ
در مصاحبه با یک مبلغ عنوان شد؛
بعد از احوال پرسی مختصری به طرف روستا حرکت می کنیم، ما را برای استراحت به خانه اش فرا می خواند و می گوید:‌ حضور همسرم در زمان تبلیغ، باعث آرامش خاصی شده، که سختی های تبلیغ در مناطق محروم را آسان می کند.
مصطفی عباسی مقدم
امروزه ارتباطاتت و تبلیغات مهم ترین بستر انتقال و ترویج فکر، فرهنگ، ارزشها و هر گونه پیام به دیگران است و همه مذاهب ، مکاتب و ملل از رهگذر رسانه های گوناگون، سعی...
یكی از وسایل مورد نیاز جهان امروز، ابزار تبلیغ است. می توان با استفاده از ابزارهای مدرن تبلیغی، ناممكن ها را ممكن ساخت و فرهنگ خویش را به جان و جهان انسان ها تزریق نمود. لذا لازم است...
دکتر سیدحسین حسینی
گفته می شود در دنیای امروز بیشترین پیرو، مربوط ب این سه دین است: اسلام، مسیحیت و بودیسم. دو دین نخست در ابراهیمی بودن، اعتقاد به خدای واحد، آخرت، پیامبر و وحی با هم مشترکند، اموری که آن دو و شیوه تبلیغ آنها را از بودیسم جدا...
ارتباط در ایتا