چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ /۱۶ شوال ۱۴۴۳

مسیر

روش منبرداری

هنر منبرداری
چگونه منبر برویم
بیان مشکلات وموانع در انجام فعالیتهای خوب، یکی از مباحثی است که مبلغین باید در سخنرانیهای دینی خود به آن توجه کنند.به عنوان مثال یک مبلغ، به موضوع حجاب توصیه میکند ومخاطب او نیز پس از اقناع اندیشه، به حجاب روی آورده و آن را رعایت میکند؛ اما در اواسط کار..
منبر
چگونه منبر برویم
ضعف عمده سخنرانان در بخش رفتار سازی است؛ چرا که سخنان آنان، مخاطب را بعد از اقناع اندیشه و احساس، به رفتار نمی رساند؛ پس باید در این راستا راهکار هایی نیز به مخاطب عرضه کند تا بتواند بر اساس آن، در رفتار خود تغییر ایجاد کند.
منبر
چگونه منبر برویم
یکی از روش های آماده سازی منبر، شیوه کشف مسأله است که برای دانشجویان بسیار جذاب بوده و باید در مباحث، مسئله ای را بیابیم که مخاطب با آن درگیر باشد.
ارتباط در ایتا