پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ /۱۳ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

شیوه منبرهای موجود مختلف است: بعضی از راه عرفان وارد می شوند، بعضی از راه تمثیل، بعضی از راه شعر، بعضی متن محور هستند و ...
مقام معظم رهبری(حفظه الله) و آیت الله العظمی سیستانی به بنده تاکید فرمودند: سخنرانی باید متن محور باشد.
شیوه و ذوق افراد مختلف متفاوت است اما به طور مسلم میان سلایق یک احسن وجود دارد و این روش بهتر را باید از مخاطب به دست آوریم.

 

ارتباط در ایتا