يكشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ /۲۳ رجب ۱۴۴۲

مسیر

سبد رسانه ای

به همت گروه تولید محتوا؛
کتاب سبد رسانه ای مجموعه مقالاتی در زمینه بررسی آثار مصرف نادرست کالاهای فرهنگی و ارایه راهکارهای مناسب به منظور مدیریت صحیح و بهینه از آن ها می باشد.